Pysäytetään syntyvyyden syöksykierre – perhevapaauudistus nyt!

Tiedote 31.1.2020
Vapaa julkaistavaksi

Kokoomusopiskelijat: Pysäytetään syntyvyyden syöksykierre – perhevapaauudistus nyt!

Suomalainen syntyvyys on katastrofaalisessa tilanteessa. Suunta on vain alaspäin, sillä 2010-luvulla syntyvyys jatkoi syöksykierrettä. Syntyvyyttä ei saada nousuun nuoria syyllistämällä tai painostamalla. Miten kukaan voisi haluta lapsia, jos usko tulevaisuuteen, toimeentuloon ja ilmastotoimiin ovat nollassa? Lasten saamista ei myöskään tule nähdä kansalaistekona. Kukaan ei päätä hankkia lasta, jotta Suomeen saataisiin veronmaksajia.

Perhevapaauudistus toisi toivottuja korjauksia tämänhetkiseen tilanteeseen. Se mahdollistaisi isille paremmat mahdollisuudet osallistua lastensa kasvattamiseen, lisäisi tasa-arvoa ja loisi toivoa tulevaan. Tällä hetkellä lasten hankkimispäätöstä varjostaa usein uhka työuran kärsimisestä lapsen hankinnan vuoksi. Perhevapaauudistuksen mukana työelämä korjaantuisi siten, että kaikille sukupuolesta riippumatta olisi normaalia jäädä perhevapaalle. Vanhemmuus on etuoikeus ja ilo, mutta siitä syntyvää vastuuta tulee jakaa sukupuolten välillä oikeudenmukaisesti. Valitettavasti tällä hetkellä näyttää, että uudistus kaatuu Keskustan vastustukseen. Perhevapaauudistuksien kaataminen näyttääkin olevan keskustalainen perinne. 

“Hallitusohjelmaan on kirjattu perhevapaauudistuksen toteuttaminen, mutta sen onnistuminen näyttää epävarmalta. Vihreät on erityisesti ollut etulinjassa kritisoimassa edellisen hallituksen perhevapaauudistuksen kaatumista. Nyt hiljaisuus on kuitenkin suorastaan mykistävää. Pelkäävätkö vihreät poliitikot hallitustyön vaikeutuvan, jos he nostavat esiin yhdenvertaisuutta edistävän perhevapaauudistuksen?” kysyy kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja Jeremias Nurmela.

Perhevapaauudistus toisi tullessaan myös yllättäviäkin parannuksia vanhempien elämään. Ruotsissa on havaittu, että äitien terveydellinen tila on parantunut ja lääkityksiä esimerkiksi ahdistukseen on tarvittu vähemmän uudistuksen jälkeen. Tähän syynä ovat erityisesti olleet isien lisääntyneet mahdollisuudet hoitaa lasta samaan aikaan äidin kanssa. 

“Toivotamme hallitukselle rohkeutta tehdä päätöksiä, jotka edistävät yhdenvertaisuutta ja parantavat surullisia syntyvyystilastoja!” päättää Nurmela.

Lisätietoa:

Jeremias Nurmela
Puheenjohtaja 
Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta
jeremias.nurmela@kokoomusopiskelijat.fi
+358442907595