Opiskelijalle apu vapaista markkinoista – lisää asuntoja pääkaupunkiseudulle

Joka vuosi opiskelijat etsivät kuumeisesti edullisia vuokra-asuntoja korkeakoulukaupungeista. Opiskelija-asuntoja riittää noin kolmasosalle opiskelijoista. Loput kaksi kolmasosaa opiskelijoista asuvat yksityisissä vuokra-asunnoissa, joiden hinnat määräytyvät markkinaehtoisesti.

Viime viikolla eduskunta hyväksyi lakimuutoksen, jossa kasvatetaan alimman tuloluokan asuntohankkeiden tukea. Käytännössä tukea kasvatetaan asuntojen rakentamiseen niille, joiden asunto-olot ovat huonot ja tulot kaikista pienimmät. Tulojensa puolesta opiskelijat kuuluvat tähän ryhmään. Opiskelijoiden näkökulmasta lakimuutos on siis iloinen uutinen.

Opiskelija-asuntohankkeiden lisätukemisen tarkoituksena on vauhdittaa asuntojen rakentamista niille opiskelijoille, joille opiskelija-asuntoja ei vielä riitä. 

Opiskelija-asuntojen saatavuus tosin vaihtelee kaupunkikohtaisesti suuresti. Tällä hetkellä opiskelijoilla on haasteita löytää asunto erityisesti pääkaupunkiseudulta.  

“Tuettujen asuntojen lisääminen on hyvä mutta ei riittävän tehokas lääke opiskelijoiden asumisen haasteisiin. Suurin osa opiskelijoista ei asu opiskelija-asunnoissa, eikä opiskelija-asuntoja voida rakentaa riittävästi kattamaan opiskelijoiden kasvavaa asumistarvetta. Opiskelija-asumisen haasteiden ratkaisemiseen tarvitaan siis reilusti myös vapaarahoitteista asuntotuotantoa”. kommentoi Kokoomusopiskelijoiden Juuso Mankonen.

Kokoomusopiskelijat kannattavat vapaarahoitteisen asuntotuotannon kasvattamista ja tukemista erityisesti kasvukeskuksissa. Toisinaan kuulee väitettävän, että valtio ei voi vaikuttaa vapaaseen asuntorakentamiseen, mutta tämä ei pidä paikkansa. Valtiolla on useita keinoja tehdä asuntorakentamista houkuttelevaksi: liikenneyhteyksien, kuten raideinvestointien rahoittaminen sekä maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteissopimusten (MAL-yhteistyösopimukset) hyödyntäminen kuntien ja valtioiden välillä. Lisäksi kunnallistasolla järkevä ja riittävä kaavoittaminen on tärkeässä roolissa, jotta riittävä määrä opiskelija-asuntoja rakennetaan. Käytetään pinta-ala tehokkaasti ja rakennetaan korkeita rakennuksia. Asuntotuotannon lisäämisen sivuvaikutuksena raideinvestoinneilla ja MAL-yhteistyösopimuksilla voidaan samaan aikaan luoda ympäristöystävällisempiä asuinalueita ja raidehankkeet puolestaan edistävät siirtymää kohti päästötöntä liikennettä.

“ARA-rahoitettu opiskelija-asuntotuotanto on hyvä asia, mutta vapaarahoitteista asuntorakentamista tarvitaan silti runsaasti. Kun pidetään huoli siitä, että liikenneyhteydet toimivat ja asunnot on suunniteltu järkeville paikoille, asuntoja halutaan rakentaa ja rakennettuihin asuntoihin muuttaa. Samalla vähennetään painetta rakentaa valtion tukemia ja veronmaksajille kalliita opiskelija-asuntoloita. Kun alueiden viihtyvyys on korkealla tasolla ja liikkuminen on sujuvaa, kaikki voittavat.” toteaa Kokoomusopiskelijoiden Joonas Pulliainen.

 

Lisätietoja:

Juuso Mankonen
Kokoomusopiskelijoiden vt. puheenjohtaja
+358 40 143 6330
[email protected]

Joonas Pulliainen
Kokoomusopiskelijoiden liittohallituksen jäsen
[email protected]
+358 40 0195093