Teollinen vallankumous mullisti koko tunnetun maailman

Teollinen vallankumous mullisti edetessään koko tunnetun maailman. Verrattuna siihen astiseen kehitystahtiin muutokset tapahtuivat valtavalla nopeudella. Nyt meidän aikanamme uutta mullistusta ajaa eteenpäin digitalisaatio. Monesti tämä käsite tuntuu kaukaiselta, eikä kukaan tunnu oikein ymmärtävän miten suuresta asiasta on lopulta kyse. Jos teollinen vallankumous olisi tuulessa väreilevä merenpinta, on tuleva yhteiskunnallinen muutos hyökyaalto.

Uhkakuvana on, että tulevaisuudessa kokonaiset alat häviävät tai niiden työvoima tullaan korvaamaan automaatiolla ja roboteilla. Varmasti näin onkin, mutta samalla syntyy valtava määrä uusia työpaikkoja ja -aloja. Ongelmana kaikissa isoissa muutoksissa on ihmisten nihkeä suhtautuminen uuteen ja pelko tuntemattomaan. Kehityskulku ja uudet innovaatiot tulisi nähdä pikemminkin mahdollisuutena kuin uhkana. Suuret muutokset eivät tapahdu ilman kasvukipuja ja henkilökohtaisella tasolla oman työn menettäminen on toki tragedia sinällään. Tulevaisuudessa vastuu omasta työllistymisestä saa taas uusia ulottuvuuksia, kun perinteiset väylät eivät välttämättä enää tuota tulosta.

Tulevaisuuden työpaikat syntyvät hyvin nopeasti, niiden elinkaari voi olla hyvinkin lyhyt ja ne tulevat keskittymään esimerkiksi erilaisten ilmiöiden ympärille. Tärkeä taito onkin hyödyntää omia tietoja ja taitoja ja muuttaa ne tuottavaksi työksi. Lähes mistä tahansa voi tehdä itselleen palkkatyön, kun on vain hiukan mielikuvitusta ja rohkeutta kokeilla. Täydellisessä utopiassa voisikin kysyä itseltään joka aamu: Mitä haluan tänään tehdä?

Suomen on tärkeää olla aktiivinen ja pyrkiä digitalisaation aallonharjalle. Mikäli nyt ei olla hereillä, saatamme jäädä kyydistä. Hyvänä esimerkkinä toimikoon kuljetuspalvelu Uber. Yhdysvalloissa Uberin omia robottitakseja testaillaan parasta aikaa, kun Suomessa saatiin vasta vapautettua taksiliikenne. Uudistuksissa on oltava rohkea ja katse on suunnattava eteenpäin eikä lukita katsetta nykyiseen.

Jännittävän tästä tulevasta muutoksesta tekee se, että tuskin kukaan pystyy ennustamaan tarkasti kaikkia niitä sovellutuksia ja isoja muutoksia, joita tulemme todistamaan seuraavien vuosien ja vuosikymmenten aikana.

Miika Kekola

Kokoomusopiskelijoiden liittohallituksen jäsen