Tiiviimmällä asumisella parempaa arkea

Suomalaisten kaupunkien isot haasteet tulevina vuosina ovat kaupunkiympäristön täydennysrakentaminen sekä asukkaiden yksinäisyyden ja syrjäytyneisyyden ehkäiseminen. Tiiviin ja yhteisöllisen kaupunkisuunnittelun avulla ratkaisemme useita nyky-yhteiskunnan ongelmaa – esimerkiksi kaupunkikeskusten kalliin vuokratason ja usean suomalaisen yksinäisyyden tunteen.

Suomen tulevaisuus tehdään kaupungeissa. Jo 1960-luvulta lähtien Suomen kaupungit ovat tarjonneet suurimmalle osalle suomalaisista hyvän arjen elementit esimerkiksi koulutuksen ja toimivan joukkoliikenteen muodossa. Pitkäaikaisen kaupungistumisen myötä Suomen kasvukeskusten yleinen vuokrataso on karannut pilviin.

Kokoomusopiskelijat esittää kuntavisiossaan ratkaisuksi korkeampaa uudisrakentamista ja vanhan kaava-alueen täydentämistä entistä palvelevammaksi asuinalueeksi. Hyviä kehityskulkuja kohti tiiviimpää kaupunkiympäristöä ovat esimerkiksi Pasilan rakentaminen Helsingin toiseksi keskukseksi sekä Turun Kupittaan kaavahankkeet.

Nuoret ja opiskelijat ohjautuvat usein asumaan lähelle palveluita, mikä asettaa korkeakoulupaikkakunnilla painetta rakentaa entistä tiiviimmin sekä korkeampia rakennuksia paikkakunnille. Uudistuvan rakennuskannan myötä myös vanhenevan väestön elämän laatu paranee, kun palvelut ovat lähellä asukastaan.

Kaupungistumisen lieveilmiönä on havaittavissa yksinäisyyden tunteen lisääntyminen. Hyvän elämän peruselementti on asukkaan osallisuuden tunne yhteisössään, minkä vuoksi Kokoomusopiskelijat ehdottaa kuntavisiossaan uusien asumismuotojen tukemista. Hyvinä esimerkkeinä esitetään sukupolvien yhteisasuminen ja lyhytaikaisen asumisen tukeminen vuotta lyhyemmillä vuokrasopimuksilla.

Tulevaisuudessa monen työntekijän koti ei välttämättä ole samalla paikkakunnalla kuin työ, minkä vuoksi kaupunkien tulisi tarjota entistä useammin erilaisia asuinratkaisuja asukkaiden ehdoilla.

Suomalaisia kaupunkeja on rakennettava tulevia sukupolvia ajatellen rohkeasti vanhaa kunnioittaen. Tulevissa kuntavaaleissa mitataan opiskelijoiden voima tulevaisuuden rakentajina, minkä vuoksi olisikin hienoa nähdä nämä rakentajat vaaliuurnilla. Näissä vaaleissa rakennetaan meidän tulevaisuutemme ja me kokoomusopiskelijat haluammekin herättää keskustelun miltä huominen näyttää.

Kokoomusopiskelikelijoiden kuntavisio on luettavissa täällä.

Miikka Koski
Kokoomuksen Opiskelijaliitto, hallituksen jäsen