Tiukka ei maakuntaverolle

Kokoomusopiskelijat: Tiukka ei maakuntaverolle

Parlamentaarisen maakuntaverokomitean mietintö on julkaistu tänään. Komitean tehtävänä on ollut selvittää ja arvioida maakuntien verotusoikeutta maakuntien rahoituslähteenä. Mietinnössä todetaan maakuntaveron olevan monilta osin ongelmallinen. Se aiheuttaisi kiristymispainetta työn verotukselle, kiihdyttäisi alueellista eriytymiskehitystä ja heikentäisi palveluiden yhdenvertaisuutta. Kokoomusopiskelijat vastustaa maakuntaveron käyttöönottoa ja peräänkuuluttaa hallituspuolueilta työhön ja yrittäjyyteen kannustavaa ratkaisua tulevaisuuden rahoitushaasteille.

”Hallitus on jättänyt maakuntaverolle oven auki tulevaisuuteen siitäkin huolimatta, että se väistämättä johtaa työn verotuksen kiristymiseen. Suomessa työn verotus on jo valmiiksi erittäin korkealla tasolla vertailumaihin nähden. Kilpailukykyvertailujen mukaan Suomen keskeinen ongelma niin työperäisen maahanmuuton, investointien, kuin kilpailukyvyn kannalta on nimenomaan kireä verotus. Me emme tarvitse Suomeen yhtään uutta kokonaisveroastetta kiristävää verotuksen tasoa, joka suistaisi kunnat veronkorotusten tielle”, huomauttaa Kokoomusopiskelijoiden varapuheenjohtaja Niina Hämäläinen.

”Alueilla, joilla sote-palveluiden kasvulle tulevaisuudessa on suurin paine, on myös heikkenevä veropohja. Jo nyt alueiden lähtötilanteet poikkeavat toisistaan ja eri alueet kohtaavat erilaisia haasteita. Pienikin vero vaatisi isoa tasausmekanismia, joka heikentäisi verotuksen läpinäkyvyyttä ja ymmärrettävyyttä entisestään. Ei voi olla niin, että työn verotuksen kiristäminen jää ainoaksi vaihtoehdoksi hillitä tulevaisuudessa kasvavien sote-kustannusten kasvua. Hallituksen on löydettävä tähän muita keinoja kuin työstä ja ahkeruudesta rankaiseminen”, liittohallituksen jäsen Viivi Pajasmaa vaatii.

”Marinin hallituksen tulisi vetää maakuntaverokomitean mietinnöstä selkeä johtopäätös ja kuopata haaveet raskasta hallintohimmeliä rahoittavasta veroautomaatista lopullisesti. Ei veroteta yhtään enempää sitä, mitä Suomessa kipeästi tarvitaan – työtä ja yrittäjyyttä”, Hämäläinen ja Pajasmaa päättävät.

Lisätietoa:

Niina Hämäläinen, varapuheenjohtaja
niina.hamalainen@kokoomusopiskelijat.fi

Viivi Pajasmaa, liittohallituksen jäsen
viivi.pajasmaa@kokoomusopiskelijat.fi