Tulevaisuus ei tapahdu ilman sivistysvallankumousta

Sivistys on toimintakykyisen liberaalin demokratian, Suomen ehdoton toimintaedellytys. Elämä ilman sivistystä ja koulutusta olisi kuin ikuinen liukas alkutalvi, kuin estejuoksua pimeässä. Tavoitteemme jäävät valjuiksi haaveiksi, elämämme muuttuu rikkinäiseksi muovimatoksi, ellemme päivitä näitä yhteiskuntamme peruspilareita. Jos esimerkiksi digitalisaatio ja jakamistalous; energia ja tietotyö eivät saa ympärilleen vahvaa suomalaista sivistystä ja monialaista tieteellistä ymmärrystä, olemme yhteiskunnassamme, taloudessamme ja elämässä yleensä aina sen akateemisen vartin verran myöhässä. Tulevaisuuden Suomi ja koko maailma elää monipuolisesta tiedosta ja tiedostavista ihmisistä. Tulevaisuus tapahtuu vain jos me teemme sen itse.

Sivistys on kaikkialla. Sivistys syntyy kun ihminen uteliaassa luonnossaan turhautuu johonkin ja toimii toisin. Sivistys syntyy ihmisten keskuudessa ja inhimillisestä oivaltamisesta. Se syntyy kouluissa, yliopistoissa, yrityksissä, se elää kansalaisyhteiskunnassa, kodeissa, virastoissa ja sairaaloissa. Sivistystä ovat niin taidot, tiedot, kuin myös kyky sopeutua muuttuviin toimintaympäristöihin. Yksinkertaisimmillaan sivistys antaa ihmiselle toimintavalmiuksia ja tahtoa tehdä tulevaisuudesta parempaa, kauniimpaa ja turvallisempaa. Henkinen pääoma antaa tällöin toivottua lisäarvoa jokapäiväisen elämämme kaikille sektoreille. Sivistys tekee ihmisestä ja yhteiskunnasta vastustuskykyisen moniottelijan, sivistys tekee huomisesta mahdollisen.

Kyse on otollisten puitteiden ja aidon kannustavuuden luomisesta 2010-luvun Suomeen. Koulutus- ja tiedejärjestelmämme ei saa olla autonomiastaan huolimatta irroittautunut siilo tai tuotantoputki. Sen on pystyttävä vastaamaan muuttuvan maailman luomiin haasteisiin monialaisesti ja kannustettava ihmisiään onnistumaan. Todellista sivistysvihamielisyyttä tässä ajassa onkin ennen muuta loputon sotiminen uusia haasteita vastaan. On hyvä muistaa, ettei tätä uudistusta tehdä pelkän uudistamisen vuoksi, vaan aidosta tarpeesta ja vilpittömästä tahdosta. Kokoomus on minun silmissäni aito ja rehellinen sivistyspuolue. Toivon todella, että Kokoomus ottaa sivistyspolitiikassa ohjat käsiinsä, eikä anna suomalaisen tiedon, tieteen, taidon ja osaamisen valua hukkaan. Sivistysvallankumous alkaa tässä ja nyt!

 

Emmi Venäläinen
Varapuheenjohtaja
Kokoomuksen opiskelijaliitto Tuhatkunta