TVT HAASTAA OPPIMISTA JA OPETTAMISTA

Tallennetun tiedon määrä lisääntyy huikeaa vauhtia. Tiedon tallentamisen hinta alenee alenemistaan ja sen jakelu on entistä ketterämpää ja nopeampaa. Laskentakapasiteetti kasvaa. Tieteellisen laskennan mahdollisuudet nopeutuvat. Tiedon graafisen esittämisen muodot kehittyvät.

Tämän takaa löytyy tietotekniikan yksi suuri trendi – pilvilaskenta tai pilvipalvelut.

Useimmiten pilvipalveluista puhuttaessa mieleen tulee erilaisen sovellukset palvelun muodossa, eli Software as a Service tai SaaS. Pilvi on myös alusta palveluna, eli Platform as a Service (Paas) ja kapasiteetti palveluna, eli Infrastructure as a Service (IaaS).

Pilvi avaa uusi mahdollisuuksia yksilölliseen oppimiseen ja opiskeluun. Tiedon saavutettavuus taas muuttaa tärkeitä työelämän taitovaatimuksia.

Kun pohditaan tieto- ja viestintäteknologian vaikutusta, niin useissa tutkimuksissa esille nousevat taidot kuten tiedon rakentelu, ongelmanratkaisu, yhteistoiminta, itsesääntely ja itse-arviointi sekä tieto- ja viestintäteknologian integrointi itse opetukseen.

Suomi ei kulje tämän kehityksen kärjessä, vaikka muutoin olemme monilla mittareilla globaalisti tunnettu koulutusmaa. Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen on vielä akt-luokka ajassa, jossa tilastotieteen pakollisilla kursseilla tutustutaan hyödyntämisen mahdollisuuksiin. IT-puolella puhutaan tällä hetkellä paljon ns. Big Datasta. Sen voi sanoa, että analytiikan osaajilla riittää hienoja mahdollisuuksia tulevaisuuden työ-elämässä.

Otetaan muutama pilvestä ja opetuksesta, vaikka kaikki esimerkit eivät liity varsinaisesti yliopisto-opintoihin.

WorldWide Telescope yhdistää NASA:n ja muiden avaruustutkimuslaitosten teleskooppikuvia ja muuta dataa uskomattoman hienoksi saumattomaksi ”kartaksi”, jolla voi navigoida ja oppia. Kokonaisuus pitää sisällään pieniä miniluentoja.

KhanAcademy on 2006 perustettu sivusto, joka tarjoaa yksilöllisiä oppimispolkuja miniluentojen kautta mm. matematiikassa, fysiikassa, historiassa, taloustieteissä ja biologiassa. Tarkoitus on tarjota kaikille mahdollisuus parhaaseen mahdolliseen oppisisältöön maksutta.

The Big History Project on nimensä mukaisesti valtava kokonaisuus – maailmankaikkeuden historia ja se miten me ihmiset siihen liitymme. Kohderyhmä ovat lukiolaiset. Kokonaisuus kuitenkin kertoo mm. pilvipalveluiden skaalautuvuuden mahdollisuudesta ja graafisen esittämisen uusista mahdollisuuksista.

Haluatko oppia ohjelmoinnin alkeita? Käy katsomassa Code.org.

Yliopistopuolella myös maksulliset opetuskokonaisuudet lisääntyvät. Esimerkiksi Georgia Tech tarjoaa avointa online-kurssia. josta voi suorittaa Masters-tason arvosanan. Kurssimaksu verkkopuolella on 6000 USD kun kampus vaihtoehto kustantaa noin 45 000 USD.

Suomi oli edellä aikaansa kun opetusministeri Olli-Pekka Heinonen laittoi Suomen Virtuaaliyliopiston pystyyn vuonna 2001. Teknologian skaalautuvuus oli varmasti yksi tekijä, joka muiden tekijöiden joukossa lopulta kaatoi hankkeen vuonna 2010.

Nyt opetusministeri puhuu kansallisesta koulutuspilvestä yleissivistävän koulutuksen, siis peruskoulun ja lukion osalta. Ainakin teknologia on nyt kypsempää. Oleellista ei ole teknologia, vaan näkemys siitä mitä ollaan tekemässä.

Max Mickelsson

Kirjoittaja toimii Microsoftin tietoyhteiskuntasuhteiden johtajana Suomessa ja on Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunnan entinen puheenjohtaja (1992-93)