Uskomushoidot saatava valvonnan piiriin

Uskomushoidot saatava valvonnan piiriin

Suomessa nousee enenevissä määrin esiin tapauksia, joissa vanhemmat ovat jättäneet lapsensa vaille asianmukaista lääketieteeseen perustuvaa hoitoa ja turvautuneet sen sijaan hopeaveden kaltaisiin uskomushoitoihin. Suomalaisille onkin tarjolla laaja kirjo erilaisia uskomushoitoja aina yksisarvis- ja energiahoidoista hopeaveteen ja homeopaattisiin lääkkeisiin. Samaan kategoriaan voimme laskea myös yhä kasvavan rokotevastaisuuden, joka on yleistynyt erityisesti Pohjanmaalla. Näitä uskomushoitoja markkinoidaan länsimaisen lääketieteen vaihtoehtona: tuhoisin seurauksin.

Lähtökohtaisesti jokaisella aikuisella ihmisellä on oikeus omaan henkilökohtaiseen uskoonsa. Placebo -ilmiötä hyödynnetään myös lääketieteessä ja sillä on saavutettu potilaan tilan kohenemisia jopa tilanteissa, joissa potilas on tiennyt syövänsä oikean lääkkeen sijasta vitamiineja. Ongelmalliseksi tilanne kuitenkin menee, kun magneettikentillä ”puhdistetun” vesijohtoveden sijaan ihminen alkaa popsia syöpänsä hoidoksi homeopaattisia lääkkeitä ja jättää kaikki muut hoidot pois. Suorastaan moraalittomaksi touhu menee, kun esimerkiksi  jopa myrkyllistä hopeavettä aletaan tarjoilla lapsille. Saati että lapset jätetään rokottamatta ja riskeerataan siten paitsi oman lapsen myös muiden yhteisön jäsenten henki. Rokotteiden vaikutus perustuu laumasuojaan: mitä useampi on rokotettu, sitä vahvempi suoja on. Ja mitä useampi jättää lapsensa rokottamatta, sitä suuremmaksi riski kasvaa.

Niin kutsuttu puoskarilaki on ollut monen hallituksen pöydällä, mutta sitä ei olla saatu koskaan valmiiksi. Viimeisin lakia valmistellut työryhmä (Vanhasen toisen hallituksen aikaan) laati mietinnön, jossa lain tavoitteeksi asetettiin potilasturvallisuuden parantamisen: Valvira valvoo vain terveydenhuollon ammattihenkilöitä kun terveydenhuoltojärjestelmän ulkopuolella toimiviin enkeliterapeutteihin ja homeopaatteihin minkäänlainen valvonta ei ulotu.

Lailla suojattaisiin erityisen haavoittuvat potilaat (mm. lapset, raskaana olevat, kehitysvammaiset, vakavasti sairaat) ja uskomushoitoja tarjoavan tulisi olla yhteydessä potilaan omaan lääkäriin antamastaan hoidosta. Lailla ei siis suoraan kiellettäisi ”vaihtoehtohoitoina” myytyjen tuotteiden käyttämistä muun hoidon rinnalla, vaan lisättäisiin niiden käytön valvontaa sekä kommunikaatiota uskomushoitoja tarjoavan tahon ja lääketieteen ammattilaisen välillä.

Syiksi lain pöytälaatikkoon jäämiseksi on arveltu mm. sote-uudistuksen aiheuttama kiiree ja sen vaatima huomio. Ilmiö on kuitenkin saavuttanut kansanterveyttämme ja erityisesti lastemme turvallisuutta uhkaavat mitat. Siksi siihen on puututtava kovalla kädellä. Mielipiteen ja uskon takia ei voida riskeerata lasten ja sivullisten terveyttä. Mielipiteet eivät ole tutkitun tiedon kanssa samanarvoisia.

Suomi tarvitsee lain, jolla uskomushoidot sekä niiden tarjoajat saatetaan valvonnan piiriin, hoitoja markkinoidessa velvoitetaan myyjiä toteamaan, ettei niiden tehoa ole todistettu sekä rajataan lapset ja muut haavoittuvaiset ryhmät terveydelle haitallisten uskomushoitojen ulkopuolelle. Myös perusrokotteiden on oltava pakollisia ja rokottamatta jättämisestä on sanktioitava.

Niilo Nissinen
Pääsihteeri