Vapaakauppasopimukset vastatuulessa

Mäkiluoto pilvistä 3, Jussarö -4, TTIP -7, CETA selkeää -5.

Viime aikoina Yle olisi hyvin voinut merisään yhteydessä kuuluttaa lukemat myös vapaakauppasopimusten osalta. Sen verran navakassa vastatuulessa nämä ovat olleet. Huolimatta lukuisista tutkimuksista, joissa osoitetaan vapaakaupan positiiviset vaikutukset mm. talouskasvuun, työpaikkojen luomiseen ja palkkojen nousuun. Siis juuri sitä, mitä Eurooppa tällä hetkellä kaipaisi.

Vastustajien leimaaminen maakuopissa eläviksi protektionisteiksi ei johda mihinkään, eikä se edes pidä paikkaansa. Vastustajien joukossa on ollut mm. paljon valveutuneita kansalaisjärjestöjä ja professoreita, joilla on ollut aivan oleellisia kritiikin aiheita. Äänekäs vastustaminen on ollut lähinnä hyödyksi. Neuvottelut ovat muuttuneet paljon avoimemmaksi ja ihmisten huolia on otettu vakavammin huomioon. Joukkoon mahtuu silti paljon luuloihin perustuvaa aiheetonta kritiikkiä.

Vapaakauppa hyödyttää Eurooppaa lukemattomin eri tavoin. Eurooppalaiset yritykset ovat esimerkiksi säästäneet pelkästään tullimaksuissa 2.8 miljardia euroa EU:n ja Etelä-Korean välisen vapaakauppasopimuksen ansiosta jo ensimmäisten viiden vuoden aikana (ks.linkki). Nämä hyödyt ovat harvemmin uutisoinnin aiheena, eikä vapaakaupan yhteyttä arkisen hyvinvoinnin ja elintason kasvuun ole välttämättä aina helppo yhdistää. Kaupankäyntiin perustui pitkälti myös koko Euroopan yhdentymisen idea: kaupankäyntiä ja yhteistyötä keskinäisen sotimisen sijaan. Jotain kertoo sekin, että vaikka eri maiden populistipuolueet haluaisivat irti EU:sta, niin lähes kaikki tunnustavat vapaakaupan hyödyt ja tahtovat pysyä yhteisillä sisämarkkinoilla.

Kaikki eivät kuitenkaan vapaakaupasta hyödy. Täytyy silti muistaa, että vapaakaupan kieltäminen ei tuo menetettyjä työpaikkoja takaisin, eikä se ratkaise ongelmia, joita nämä “globalisaation häviäjiin” kuuluvat ovat joutuneet kohtaamaan. Sen sijaan esimerkiksi Economistissa raportoidun 40 maata kattavan tutkimuksen mukaan maiden välisen kaupan kieltäminen romahduttaisi erityisesti kaikkein pienituloisimpien ostovoiman. Vapaakaupan estämisen sijaan meidän tulisi pitää huolta siitä, että globalisaation vaikutuksista kärsineitä autetaan, panostetaan työvoiman uudelleenkouluttamiseen, sekä tutkimukseen ja kehitykseen. Luodaan uutta mieluummin kuin hirttäydytään vanhaan.

Tällä hetkellä vapaakauppasopimuksia ajatellen tuulet eivät näytä kovinkaan suotuisilta, mutta luovuttamisen sijaan meidän täytyy ottaa kritiikistä opiksi ja varmistaa että huolet otetaan aidosti huomioon. Ei se vastatuuli Jussaröönkään ikuisuuksia puhalla.

Tommi Pyykkö

Liittohallituksen jäsen