Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyötä lisättävä!

Nyt keväällä lausuntokierroksella ollut uusi yliopistolaki sisälsi kirjauksen mahdollisuudesta tilata osan tutkintoon johtavasta koulutuksesta toiselta korkeakoululta. Tämä on mahdollisuus eikä uhka. Voimavaroja yhdistämällä voidaan useissa paikoissa tarjota opiskelijalle monipuolisempaa sekä laadukkaampaa koulutusta. Myös järjestämällä tähän soveltuvat kurssit yhteistyössä ammattikorkeakoulujen kanssa, molempien on mahdollista saada aikaan säästöjä ja kohdentaa varoja sinne missä se kussakin korkeakoulussa on järkevää.

Vaasan yliopisto ja VAMK ovat aloittaneet merkittävän yhteistyön tekniikan opetuksessa. Yhteistyön tavoitteena on saada aikaan tilanne, jossa kaikki soveltuvat kurssit järjestettäisiin yhteistyössä, ja VAMK:sta valmistuvilla insinööreillä olisi suoraan valmius hakea suorittamaan diplomi-insinöörin tutkintoa ilman erillisiä siltaopintoja. Vaasassa VAMK on jo aikaisemmin vastannut useissa kursseissa esimerkiksi laboratoriotöiden järjestämisestä.

Lukuvuonna 2016-2017 pilotoitiin tätä uutta yhteistyömallia järjestämällä osa kursseista yhteistyönä. Yhdessä järjestettyjä kursseja ovat olleet esimerkiksi ohjelmoinnin ja digitaalitekniikan kursseja. Lisäksi rinnakkain on opetettu mekaniikkaa ja sähkö-oppia. Tällä hetkellä korkeakoulut käsittelevät palautetta jota yhteistyökursseista on tullut sujuvampaa yhteistyötä varten.

Vaasassa tavoitteena on tasainen opetuksen jakaminen Vaasan yliopiston ja Vaasan ammattikorkeakoulun kesken. Tämän hetkinen yliopistolaki vaatii Vy:tä vastaamaan kaikesta omille opiskelijoilleen annettavasta opetuksesta jonka takia jokaisella kurssilla täytyy olla myös Vy:n vastuuopettaja, eikä AMK:n opettaja voi merkitä suoraan suorituksia järjestelmään. Tämä aiheuttaa turhaa työtä ja arvosanojen viipymistä, mistä opiskelijat kärsivät. Uuden yliopistolain myötä toivottavasti tuleva koulutuksen tilauksen mahdollisuus helpottaisi käytännön järjestelyjä huomattavasti.

Molemmat korkeakoulut uusivat opiskelijajärjestelmänsä lähiaikoina, ja näiden järjestelmien tulisi olla keskenään yhteensopivia.

Osana pilottia opiskelijoilta ja opettajilta kerättiin palautetta. Opiskelijoille myönteisinä asioina nousi esimerkiksi ammattikorkeakoulun käytännönläheisempi opetus sekä monipuolisempi opetustarjonta. Opettajat taas näkivät säästöt, erikoistumisen sekä teollisuusosaamisen tuomisen opiskelijoille hyvänä. Haasteina kokettiin taas eri korkeakoulujen vaatimustasojen sekä opiskelijoiden lähtötason erot sekä aikataululliset sekä järjestelmiin liittyvät ongelmat. Esille nousi myös ajatus siitä, ettei yliopiston tasoa saa laskea ammattikorkeakouluyhteistyön mukana.

Korkeakoulujen yhteistyössä on paljon enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia. Meillä ei ole varaa turhaan päällekkäisyyteen, kun asioita voitaisiin järjestää tehokkaasti yhdessä. Täten Vaasan esimerkin sekä Tampereen uuden yliopiston myötä Suomessa tulisi syventää ammattikorkeakoulujen sekä yliopistojen yhteistyötä. Nykyisin korkeakouluissa tapahtuu paljon päällekkäistä opetusta, jonka voisi järjestää keskitetysti. Yhteistyöstä hyötyvät niin opiskelijat, korkeakoulut kun veronmaksajat.

Ville Hakanen
Kokoomusopiskelijoiden liittohallituksen jäsen