Eduskuntavaalit 2015

Korkea koulutustaso on Suomessa mielletty lähes varmaksi takuuksi työstä. Mitä korkeampi koulutus, sitä pienempi on riski päätyä työttömäksi. Vaikka kolmannelta asteelta valmistuneiden työtilanne suhteessa alemman koulutustason läpäisseihin on parempi, on suomalainen työikäinen väestö uudenlaisen haasteen edessä. Suomessa on tällä hetkellä jo yli 46 000 korkeakoulutettua työtöntä (Lähde: TEM tilastot, helmikuu 2015).

50 vuotta sitten Suomen yliopistoissa oli yhtä paljon opiskelijoita kuin meillä on nyt korkeakouluista valmistuneita työttömiä. On selvää, ettei suunta ole mairitteleva. On tullut aika kysyä, vastaavatko muuttuvat työmarkkinat nykyisiä opinaloja tai tulevaisuuden työelämän tarpeita. Koulutammeko ihmisiä suoraan kortistoon?

Kokoomusopiskelijat haluaa kiinnittää huomioita seuraaviin kolmeen korkeakoulutuksen kovaan kärkeen. Ne toimikoot eduskuntavaaleissa, hallitusohjelmaneuvotteluissa sekä vähintään seuraavan nelivuotiskauden suuntaviivoina niille avainroolissa toimiville, joita tuleva korkeakoulupolitiikka koskettaa.

 

  1. Työnteon ja opiskelun on sovittava yhteen

Työskentely opintojen aikana on todellisuutta ja myös välttämätöntä yhä useammalle opiskelijalle. Miltei 80 prosenttia työnantajista pitää hyödyllisenä sitä, että opiskelijalla on työkokemusta jo opintojensa ajalta (TEM 26/2012). Työskentelemisen ei ole todettu juurikaan vaikuttavan negatiivisesti valmistumisaikoihin. Missä siis mättää, kun työnteosta edelleen tänä päivänä rangaistaan? Vaadimme joustavia ratkaisuja, joilla työnteko ja opiskelu sovitetaan yhteen.

 

  1. Koulutetaan töihin, ei kortistoon

Koulutusmäärien on vastattava tulevaisuuden työelämän todellisuutta. Emme voi tempputyöllistää ihmisiä lisäämällä mekaanisesti aloituspaikkoja ilman todellista ja ennustettavissa olevaa työvoiman tarvetta. Vaadimme ennustettavaa koulutuspolitiikkaa, jossa alojen päällekkäisyyksiä puretaan. Lisäksi vaadimme alasta riippumatonta, yrittäjyyteen kannustavaa korkeakoulutusta.

 

  1. Kandidaatin tutkinnolla kiinni työelämään

Kaikkien ei tarvitse lukea itseään maisteriksi asti. Kandidaatin tutkinto on useimmilla aloilla riittävä   – etenkin, jos se valjastetaan entistä paremmin valmentamaan opiskelijaa itsenäiseen tiedonhankintaan ja kriittiseen ajatteluun. Vaadimme aitoa kaksiportaisuutta korkeakouluopintoihin.