Edustajistovaalit 2015

Kokoomuslaista opiskelijaa pääsee äänestämään lähes jokaisessa Suomen korkeakoulussa!Kokoomusopiskelijat mainosphoto

 

Syksyllä 2015 käydään edustajistovaalit lähes kaikissa yliopistojen ylioppilaskunnissa sekä ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnissa. Edustajistot ovat opiskelija- ja ylioppilaskuntien ylimpiä päättäviä elimiä, jotka linjaavat järjestöjen  taloudesta, toiminnasta ja tavoitteista. Vaalien ennakkoäänestyksen ja varsinaisten vaalipäivien ajankohta vaihtelee, joten tarkista oman korkeakoulusi tarkat vaalipäivät. 

Alla olevien linkkien takaa löydät oman korkeakoulusi kokoomushenkiset ehdokkaat.

Turun yliopisto

Turun ammattikorkeakoulu

Tampere

Jyväskylä

Vaasa

Seinäjoki

Oulu

Rovaniemi

Lappeenranta

Joensuu

Aalto-yliopisto

Pori

 


Kokoomusopiskelijat suuntaavat edustajistovaaleja kohti seuraavilla teemoilla:

 

Me Kokoomusopiskelijat uskomme, että opiskelijaliike kaipaa tuuletusta. Ylioppilaskunnissa kaivataan uudenlaista ajattelua ja paluuta toiminnan juurille: Jätetään juhlien ja rientojen järjestäminen ainejärjestöille ja palautetaan edunvalvonta ylioppilaskuntien keskiöön. Samalla pyyhitään pölyt byrokraattisesta koneistosta ja pohditaan miten toiminta voidaan järjestää ilman jatkuvaa jäsenmaksujen nostoa. Vaivattomimmin kun parempia opiskelun ja elämisen mahdollisuuksia ajetaan siellä, missä opiskelijat ovat: yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa!

Me Kokoomusopiskelijat uskomme, että työnteon ja opiskelun on sovittava yhteen. Työnteko opiskelun ohessa on sääntö, ei poikkeus. Opintotuen tulee olla toimiva ja joustava – sen on samanaikaisesti kannustettava nopeaan valmistumiseen rankaisematta työnteosta. Niin tilastot kuin työnantajien keskuudessa tehdyt tutkimukset näyttävät, että opintojen aikainen työskentely on hyödyllistä myöhemmälle uralle. korkeakoulutuksen pitää jatkossakin olla avain työelämään – koulutetaan siis sellaisille aloille, joilta löytyy myös tulevaisuutta.  Koulutetaan töihin, ei kortistoon!

Me Kokoomusopiskelijat uskomme, että opiskelumahdollisuuksien joustamisesta hyötyvät kaikki. On vanhanaikaista ajatella, että tehokkain tapa oppia on luokkahuone. Laadukkaan lähiopetuksen lisäksi korkeakouluihin tarvitaan joustavia tapoja oppia sekä näyttää osaamistaan. Opintojen suorittaminen paikasta ja ajasta riippumatta mahdollistaa opintojen suorittamisen erilaisissa elämäntilanteissa. Vanhemmuus, työnteko, sairaus, tai oletettua nopeampi opiskelutahti eivät saa muodostaa ylitsepääsemättömiä esteitä opintojen edistymiselle!