.

Ylioppilaskuntien ja opiskelijakuntien edustajistovaalit ovat tulossa ympäri Suomea! Kokoomusopiskelijat ovat mukana vahvempana kuin koskaan. Edistyksellinen ja vastuullinen politiikka koskettaa jokaista opiskelijaa, Kokoomusopiskelijat ovat sitoutuneet toteuttamaan opiskelijoiden etua ajavaa, opiskelijalähtöistä politiikkaa!

Yliopistot

AYY ennakkoäänestys 28.–31.10. ja vaalipäivä 1.–5.11.
ISYY ennakkoäänestys 29.10.–1.11. ja vaalipäivä 6.11.
JYY ennakkoäänestys 31.10.–1.11. ja vaalipäivä 4.–6.11.
LTKY ennakkoäänestys alkaa 22.10. ja vaalipäivä on 1.–6.11.
LYY ennakkoäänestys 31.10.–1.11. ja 4.–5.11. ja vaalipäivä 6.11.
OYY äänestysaika 1.–6.11.
TYY äänestysaika 1.–6.11.
VYY ennakkoäänestys 29.–30.10. ja vaalipäivät 5.–6.11. 
ÅAS äänestysaika 29.10.–6.11.

Ammattikorkeakoulut

HELGA äänestysaika 30.10.–6.11.
JAMKO ennakkoäänestys 28.10.–6.11. ja vaalipäivä 6.11.
KOE äänestysaika 30.10.–6.11.
TAMKO ennakkoäänestys 23.10.–6.11. ja vaalipäivä on 6.11.
(äänestysaika vaalipäivänä klo 9–15).

Mielenterveys on pääasia – palvelut paremmin saataville!


Haluamme, että jokainen opiskelija on valmistuttuaan hyvinvoiva ja työkykyinen. Mielnterveysongelmilla on vakavat seuraukset ja niiden vaikutukset näkyvät myös yhteiskunnallisella tasolla. Opinnot saattavat viivästyä merkittävästi tai pahimmassa tapauksessa jäädä kokonaan kesken, eikä opiskelija pääse saavuttamaan täyttä potentiaaliaan.

Ongelmaan on ratkaisuja: YTHS:llä tulee olla riittävä määrä lääkäreitä ja hoitajia, joille turvataan tarvittavat resurssit nopean hoitoon pääsyn mahdollistamiseksi. AMK-opiskelijoiden mielenterveyspalvelujen saatavuus turvataan myös ennen YTHS:n piiriin siirtymistä. Yksikin mielenterveysongelmien ja avunsaannin hitauden syrjäyttämä opiskelija on valtava menetys yksilön itsensä lisäksi myös yhteiskunnalle.

Myös liikunnalla ja kulttuurilla on todettu olevan positiivinen vaikutus opiskeluissa jaksamiseen. Lisätään opiskelijoiden mahdollisuuksia liikunnan ja kulttuurin harrastamiseen.

Ei rangaista työnteosta – nostetaan opintotuen tulorajoja


Haluamme nostaa opiskelijoiden elintasoa nostamalla merkittävästi opintotuen tulorajoja. Tämä olisi selkeä viesti siitä, että työnteosta halutaan palkita – ei rangaista. Opiskelijalla on oltava mahdollisuus vaikuttaa tulotasoonsa tekemällä töitä opintojen ohella.

Haluamme yksilöllisempiä mahdollisuuksia opiskeluun, sillä jokainen opiskelija on erilainen. Ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun on oltava aito vaihtoehto. Opiskelijoiden on voitava yhdistää opiskeluun vaivattomasti työ, perhe ja harrastukset. Opintoja on voitava suunnitella ja toteuttaa joustavasti kunkin henkilökohtaisen elämäntilanteen mukaan.

Vastuullista taloudenpitoa – ei jäsenmaksun korotuksille!


Peräänkuulutamme ylioppilas- ja opiskelijakunnilta vastuullista taloudenpitoa. Tarpeettomia menoja on voitava karsia, jotta jatkuvat jäsenmaksujen korotukset voidaan välttää. Ylioppilas- ja opiskelijakuntien on syytä keskittyä ydintehtäväänsä, eli opiskelijoiden edunvalvontaan.

Mielestämme ylioppilaskuntien jäsenyyden pakollisuus asettaa ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijat eriarvoiseen asemaan. Myös yliopisto-opiskelijoille on annettava vapaus äänestää jaloillaan, jos ylioppilaskunnan edunvalvonta ja palvelut eivät ole jäsenmaksun arvoisia.

Valitsemalla poliittisen ehdokaslistan, tiedät varmasti mitä saat.


Kaikki listamme ehdokkaat jakavat yhteiset arvomme. Äänestämällä poliittista listaa vältyt ikäviltä yllätyksiltä. Kokoomuksen ehdokasta äänestämällä annat äänesi opiskelijoiden mielenterveyden ja ahkeruuden puolustamiselle sekä ylioppilas- ja opiskelijakuntasi vastuulliselle taloudenpidolle.

Kokoomuksen ehdokasta äänestämällä varmistat, että etujasi ajetaan osaavasti ja vaikuttavasti. Olemme tottuneet viemään asioita eteenpäin sekä paikalliseen että valtakunnalliseen päätöksentekoon. Tiedämme, miten asioihin vaikutetaan. Tunnemme päätöksentekijät.