Rosan ajatuksia ISYY:stä, 26.10.2016

Kirjoittaja on Itä-Suomen ylioppilaskunnan Oikeat-edustajistoryhmän puheenjohtaja, Joensuun Opiskelevat Porvarit ry:n hallituksen jäsen Rosa Summanen.

 

Olen 22-vuotias (joulukuussa 23) kolmannen vuoden opinto-ohjaaja opiskelija Joensuun kampukselta, ja minulla on monenlaista kokemusta erilaisista järjestö- ja puoluetoiminnasta sekä Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostosta. Jo 12-vuotiaasta lähtien olen ollut oppilaskuntien toiminnassa mukana, minkä lisäksi 16-vuotiaana kiinnostuin Suomen puoluepolitiikasta. Arvoin tuolloin muutaman puolueen välillä, mutta Kokoomus tuntui kaikista omimmalta. Olen erittäin ihmisläheinen persoona ja ajattelen aina yksilön pa- rasta hänen omasta näkökulmastaan (oponäkökulma), mutta samaistuin kovasti myös kokoomuslaiseen politiikkaan ja arvomaailmaan.

Minulla on siis pehmeitä sekä niin sanottuja kovia arvoja. Nämä kovat arvot kohdistuvat pitkälti omaan itseeni mutta myös yhteiskuntaan ja sosiaalipolitiikkaan. Olen itselleni erittäin ankara ja orjapiiskuri enkä helposti ota vastaan apuja, sillä itse omalla yritteliäisyydellä, sisulla ja kovalla työllä tulee pärjätä. Näin haluaisin myös yhteiskunnan toimivan. Yhteiskunnan tulisi kannustaa kansalaisiaan niin sanottuun kunnollisen kansalaisen konseptiin, joka tarkoittaa muun muassa kuuliaista, aktiivista kansalaista, joka maksaa tunnollisesti veronsa, tekee työtään elättääkseen itse itsensä ja perheensä sekä osallistuu aktiivisesti yhteiskunnan eri toimintaan olemalla kiinnostunut päivän politiikasta ja maailman tapahtumista. Olen tottunut kovaan työhön ja ansaitsemaan itse – mitä hienoa on nostaa tukia ja syljeskellä kattoon peukaloitaan pyöritellen? Tätäkin olen matkani varrella seurannut läheltäkin vierestä, minkä vuoksi tulevana opinto-ohjaajan haluaisin olla vaikuttamassa tällaiseen syrjäytymiskierteeseen. Auttaa näitä syrjäytymisvaarassa olevia yksilöitä ja edesauttaa heidän omaa yritteliäisyyttään ja kunnolliseen kansalaisuuteen pyrkimistä.

Yliopistoon päästyäni syksyllä 2014 kiinnostuin entistä enemmän puoluetoiminnasta, ja syksyllä 2015 innostuin lähtemään ehdokkaaksi Itä-Suomen ylioppilaskunnan edustajistovaaleissa Oikeat-listalta. Oikeat oli aikaisemmin loistokas lista valovoimaisten tulevien politiikan tähtiemme ansiosta, mutta Oikeat kärsi edustajien jättäessä kokouksia välistä, minkä johdosta kärsimme kovan tappion uusissa edustajistovaaleissa saaden vain kaksi edustajapaikkaa. Toisen paikan sain minä, jota haukutaan muun muassa listamme ja puolueemme ääniharavaksi. Toisaalta tämä on totta, sillä minut oli rankattu äänien saajissa sijalle 12, mikä ei ole ollenkaan huono suoritus ensikertalaiselle yrittäjälle, joka ei tehnyt juuri minkäänlaista kampanjaa. Vuoden 2016 kaudella olenkin toiminut aktiivisesti ISYY:n edustajiston jäsenenä osaan ottaen Hyvinvointi-valiokuntaan sihteerinä, Oikeat-listan ryhmäpuheenjohtajana, Valmisteluvaliokunnan jäsenenä (ryhmäpu- heenjohtajuuden ansiosta) sekä ISYY:n hallituksen luotsaamaan OKKK-projektiin. Tämän lisäksi hain Joensuun Opiskelevien Porvareiden hallitukseen, jossa olen toiminut hallituksen koulutuspoliittisena vastaavana kaudella 2016. Näillä näkymin minusta tulee yhdistyksemme seuraava puheenjohtaja kaudelle 2017. Tulevista kunnallisvaaleista puhumattakaan.

Nykyinen ISYY:n hallitus on toiminut mielestäni erinomaisesti, ja seison lujasti heidän takanaan. Puheenjohtaja Juho Ikonen ja muut hallituslaiset ovat tehneet äärimmäisen kovaa työtä opiskelijaedunvalvonnan edistämiseksi. Nostan heille hattua: he ovat ”vasta” opiskelijoita ja painavat kovempaa duunia kuin moni ammattilainen. Jokaiselle heistä on luvassa timanttinen tulevaisuus, jos vain jatkavat lupaavalla järjestö- ja edunvalvontaurallaan. ISYY:n hallitus on onnistunut toimimaan hallituksena juuri niin hyvin kuin näin tärkeissä puitteissa voi odottaakin. Hallitus on ollut aktiivinen koko Suomen laajuisesti korostamalla periferiayliopistojen yhteistyötä, osallistumalla SYL:n tapahtumiin, seminaareihin ja workshopeihin sekä käyttämällä vaikutus- ja äänivaltaa erilaisissa opiskelijan edunvalvontaa koskevissa asioissa. Tämän vuoksi minun onkin vaikea ymmärtää edustajiston lievää eripuraisuutta koskien hallitusta ja itse puheenjohtajaa, joita on kritisoitu rankastikin. Hämmästyttävää on myös puheenjohtaja Ikosen valitsemattomuus SYL-tyrkyksi. Itse äänestin Oikeat-ryhmän puolesta Ikosen valinnan puolesta, ja minulle oli suuri yllätys, kuinka tiukka äänestys oli ja kun häntä ei sitten loppujen lopuksi valittukaan. SYL:iin olisi ollut hyvä saada edes joku – mutta ei. Ei haluttu.

Mainitsin osallistuneeni hallituksen organisoimaan OKKK-projektiin. Meille pidettiin workshop, johon osallistui valitettavan vähän porukkaa edustajistoryhmistä. Workshop oli silmiä avaava ja saimme ideoida vapaasti viisaat päät yhdessä, jolloin lopputulos oli pelkkää timanttia – vaikka kritiikkiäkin annoimme realiteetit huomioiden. Mielestäni OKKK-projekti on loistava, ja hallitus on tehnyt sen eteen aivan uskomattoman hyvää työtä. Näin ollen toivon seuraavan hallituksen jatkavan Ikosen ja muun hallituksen aloittamaa suurta projektia, joka kasvattaisi Itä-Suomen ylipiston, Joensuun ja Kuopion kaupunkien vetovoimaisuutta. Tietenkin matkassa sattuu aina pieniä mutkia, mutta uskon ISYY:n selviävän niistä osaavien tekijöiden, hallituksen, arkkitehtien, konsulttien ja asianajajien kanssa. Tulevan hallituksen tulisi myös mielestäni olla yhtä aikaansaava, yritteliäs, sinnikäs ja kuitenkin myös rento, kuten nykyisestä hallituksesta välittyy. Myös tiedonkulun tulee parantua esimerkiksi juuri OKKK-projektia ajatellen, jotta jokainen edustajiston jäsen olisi projektista perillä ja tietäisi mitä sen eteen tapahtuu. Workshopeja tulee järjestää enemmän.

Mutta huomionarvoista on se, että ISYY:llä ei ole olemassa rakennusprojekteja. OKKK ei ole rakennusprojekti vaan sijoitus ja pienehkö rahoitussiivu. ISYY on siis mukana rahoituksessa, jolloin ISYY:n projekti on rahoitusprojekti.

OKKK-hanke on kuitenkin riskialtis projekti, sillä rakentaminen on todella paljon pääomaa vaativaa toimintaa. Kun ISYY sijoittaa rahojaan opiskelija-asuntojen rakentamiseen, se samalla luopuu huomattavasti riskittömämmistä sijoituskohteista, joiden tuotto-odotus olisi parempi ja jäsenistölle näin ollen koituva hyöty suurempi ja tasaisemmin jakautuva. Tällaisilla edustajiston äänestysprosenteilla ei voida olettaa, että enemmistö olisi hankkeen takana. Olisikin paljon realistisempaa, että “vähemmistöedustajisto” pitäisi huolta siitä, että päätökset näkyvät kaikille eivätkä vain aktiivisille valitsijoille. Vähemmistöedustajistolla tarkoitan koko edustajistoa, mutta joista vain 30 % äänestää aktiivisesti. Opiskelija-asuntoihin sijoittaminen tulee tehdä maksimissaan niin, että ISYY pääomittaa opiskelija-asuntosäätiötä tietyin ehdoin, joilla taataan säätiön rahoitus ISYY:n tilatarpeisiin liittyviin rakennushankkeisiin.

Tulevan hallituksen tulisi siis saada edustajiston äänestysaktiivisuutta lisättyä jakamalla varallisuutta kaikille. Palveluiden tulisi olla koko jäsenistön käytettävissä kuten SYKETTÄ-palvelut. Pienelle opiskelijajoukolle asumisen tarjoaminen on typerää, minkä vuoksi pitäisikin hankkia isompi sijoitussalkku ja tuottaa voittovaroilla parempia jäsenpalveluja.

Seuraava ISYY:n hallitus voisi myös pyrkiä lakkauttamaan Uljas-lehden, kehittää SYKETTÄ-palveluista oikeasti toimivan liikuntapalvelutuottajan, joka rehellisesti ostaisi palveluita alihankkijoilta ja nykyisen ALV-velvollisuuden myötä myös alkaisi myymään liikuntatarroja muille kuin opiskelijoille poistaen ongelmia vaikkapa pariskuntien yhteiseltä liikuntaharrastukselta.

ISYY:n seuraavan vuoden tärkeimmät teemat ovat mielestäni juuri tämä OKKK-projekti ja opiskelija-asuntopulassa auttaminen. Itse olen vahvasti opiskelijan hyvinvoinnin puolella, minkä vuoksi myös siihen tulisi panostaa entistäkin enemmän auttamalla erilaisia järjestöjä ja tahoja järjestämään hyvinvointitempauksia ja välipaloja tarjoamalla sekä erilaisiin tapahtumiin osallistumalla. Myös SYKETTÄ-palveluiden kehittäminen ja kehitysavun lakkauttaminen ovat ryhmäni mielestä olennaisia.

ISYY on riittävän vakavarainen saadakseen itse sijoituslainaa. Sen tulisi ottaa lainaa 70 % sille annettavasta maksimista ja keskittyä hankkimaan sille sijoitustuottoja. Tuotot voisi jakaa SYKETTÄ-käyttäjien palveluhintojen alentamiseen.

Kampusten välinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuvat mielestämme hyvin. Ongelmana on enemmän- kin demokratiavaje: suurin osa jäsenistä ei edelleenkään äänestä ja jäsenistön “ääntä” kannattaa se pieni äänekäs joukko.

Rosa Summanen Oikeat-ryhmän puheenjohtaja