Aktiivisuus opiskeluaikana palvelee työelämää

Päästessäni opiskelemaan Jyväskylän yliopistoon aikomuksenani oli opiskella paljon ja pitää samalla hauskaa erilaisissa opiskelijatapahtumissa – ajatus joka on varmasti tuttu useimmille meistä. Parin kuukauden sisällä huomasin kuitenkin, että monet kaverit yliopistolla olivat mukana myös jonkinlaisessa yhdistystoiminnassa. Ajatus aktiivisesta kansalaistoiminnasta kiehtoi. Olen aina ollut kiinnostunut ympäröivästä yhteiskunnasta, mutta varsinainen järjestötoimintaan osallistuminen oli itselleni vielä varsin tuntematonta.

Ensiksi lähdin mukaan ainejärjestöni toimintaan ollen vuoden sen hallituksessa. Sain samalla kavereita, jotka toimivat myös puoluepolitiikassa. Kokoomusopiskelijat saivat minut vakuuttuneeksi siitä, että yliopistoyhteisössä ja etenkin opiskelijapolitiikassa omia ajatuksia ja yhteisiä tavoitteita kannattaisi edistää avoimesti ja väriä tunnustaen. Olin löytänyt ihmisiä, joilla oli samanlainen ajatusmaailma ja jotka ajoivat ylioppilaskunnassa itselleni tärkeitä asioita, haalarin väriin katsomatta. Päätin ainejärjestötoiminnan lisäksi lähteä mukaan myös Jyväskylän kokoomusopiskelijoiden toimintaan ja liittyä samalla kokoomuksen jäseneksi. Opin nopeasti, kuinka paljon erilaisia vaikuttamisen tapoja puolueyhteisössä ja sen ympäristössä oli. Ylioppilaskunnan edustajistovaaliehdokkuus oli jo itsessään opettavainen kokemus, jonka kautta olen esimerkiksi saanut uusia ystäviä eri tiedekunnista, kehittänyt esiintymis- ja argumentaatiotaitoja. Kaikki tämä on tuonut mukanaan ison annoksen itseluottamusta.

Jyväskylän kokoomusopiskelijoiden ylioppilaskuntatoiminnan kautta pääsin vaikuttamaan myös kaupungin ja maakunnan asioihin kokoomuksen piiri- ja kunnallisjärjestöissä. Lisäksi toiminta Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunnassa avasi ovia arvokkaisiin kokemuksiin niin politiikassa kuin myös laajemmin sosiaalisessa elämässä. Fuksivuonna alkanut kiinnostukseni ja aktiivisuuteni ovat vieneet minut valtakunnalliseen opiskelijapolitiikkaan, tapaamaan pääministeriä, keskustelemaan kansanedustajien kanssa opintotuesta, väittelemään digitalisaatiosta kansainvälisellä tasolla, vierailemaan europarlamentissa Brysselissä ja juomaan Guinnessia EU-komissaarin kabinetin jäsenen kanssa.

Lukuisten vaalien, vierailujen, kokousten, päätösten ja äänestysten parasta antia ovat kuitenkin olleet ne ihmiset, joiden kanssa olen päässyt tekemään töitä yhdessä. Olen saanut elinikäisiä ystäviä ja hyviä tuttavia, jotka jakavat mielenkiintoni ja toimivat samojen tärkeiksi kokemiemme asioiden puolesta. Olen oppinut heiltä paljon ja saanut tärkeitä taitoja työelämää varten. Uskon vakaasti, että nämä kontaktit ja verkostot ovat tulevaisuudessa avainasemassa siirtyessäni työelämään. Heidän joukossaan on niin tulevaisuuden työkavereita, työnantajia, yhdyshenkilöitä ja sparraajiakin.

Opiskelijapolitiikka ja järjestötyö eivät tarjoa vain mahtavia kokemuksia ja osaamista opiskeluaikana, vaan kantavat läpi elämän. Vaikkei opiskelijan tulekaan yliopistolla kymmeniä vuosia notkua, ei juosten suoritettu putkitutkinto takaa parasta mahdollista lähtökohtaa työelämään. Monipuolisten opintojen lisäksi järjestötoimintaan mukaan lähteminen edesauttaa hyödyllisten työelämävalmiuksien ja sosiaalisen pääoman karttumista. Erityisesti sinun kannattaa harkita lähtemistä mukaan Jyväskylän kokoomusopiskelijoiden toimintaan, mikäli koet kannustavuuden, yritteliäisyyden, sivistyksen ja mahdollisuuksien tasa-arvon tärkeiksi!

Veera Ylimaunu,

Valtio-opin opiskelija

Kokoomusopiskelijoiden tavoitteisiin ja arvoihin voit tutustua täältä.