ALOITE: Kiinteät polkupyörän renkaiden täyttöpisteet kampukselle

Jyväskylän yliopisto on linjannut tilaohjelmassaan vuosille 2011 – 2017, että se pyrkii edistämään mahdollisuutta autottomuuteen. Tavoitteekseen yliopisto on ilmoittanut muun muassa polkupyöräkampukset, pyöräparkkien rakentamisen ja kampuksen sisäisen autottomuuden.

Pyöräily onkin muodostunut opiskelijoiden keskuudessa yleiseksi ja tehokkaaksi keinoksi kulkea yliopistolle ja kampukselta toiselle. Jyväskylän kaupunki on osallistunut tukemaan pyöräilyä rakentamalla pyöräkaistoja ja lisäämällä pyöräparkkeja keskusta-alueelle. Nyt on Jyväskylän kokoomusopiskelijoiden mielestä JYYn aika osallistua talkoisiin.

Jyväskylän kokoomusopiskelijat esittävät kiinteitä pyörän renkaiden täyttöpisteitä yliopiston suurimpien kampusrakennusten yhteyteen, kuten Agoralle, liikunnalle, pääkirjastolle, sekä Kortepohjan ja Roninmäen ylioppilaskyliin. Jyväskylän kampusten lähellä ei ole huoltoasemia tai muita pisteitä, joissa renkaiden täyttäminen kävisi kätevästi ja nopeasti. Kokoomusopiskelijoiden mielestä täyttöpisteet kannustaisivat yhä useampaa liikkumaan kampuksella pyörällä. Tämä olisi omiaan edistämään autotonta kampusta, jota sekä JYY että Jyväskylän yliopisto ovat sitoutuneet edistämään.

Pyörän renkaiden täyttöpisteet lisäisivät opiskelijoiden turvallista liikkumista pyörillä, sillä tyhjät kumit ovat omiaan aiheuttamaan onnettomuuksia ja vahingoittamaan pyöriä. Tämä olisi konkreettinen lisä tukemaan vihreää kampusta ja hyötyliikuntaa. Samalla se näyttäisi ylioppilaskunnan jäsenille konkreettisesti, että JYY pyrkii parantamaan opiskelijoiden asioita. Teknisesti täyttöpiste on mahdollista toteuttaa, sillä esimerkiksi KOAS on jo asentanut vastaavan Ratapihalle.

Pyöräilyn tukeminen kampuksella on positiivinen kannustin ja ohjauskeino. Sillä edistetään pyöräilyä tukevia puitteita, eikä pyritä kampittamaan ihmisiä, joiden on pitkien välimatkojen takia käytettävä autoa.

Tämän aloitteen hyväksyessään edustajisto velvoittaa hallitusta selvittämään mahdollisuuksia hankkia kampukselle ja opiskelija-asuntokeskittymiin polkupyörän renkaan täyttöpisteitä yhteistyössä yliopiston ja KOASin kanssa. Esitämme, että edustajisto lähettää aloitteen hallitukselle toimenpiteitä varten.

Eetu Heiska

eetu.o.heiska (at) student.jyu.fi

040 724 2410

Jonna Temonen

jonna.j.temonen (at) student.jyu.fi

040 820 0649