Blogi

ALOITE: Kiinteät polkupyörän renkaiden täyttöpisteet kampukselle

Jyväskylän yliopisto on linjannut tilaohjelmassaan vuosille 2011 – 2017, että se pyrkii edistämään mahdollisuutta autottomuuteen. Tavoitteekseen yliopisto on ilmoittanut muun muassa polkupyöräkampukset, pyöräparkkien rakentamisen ja kampuksen sisäisen autottomuuden. Pyöräily onkin muodostunut opiskelijoiden keskuudessa yleiseksi ja tehokkaaksi keinoksi kulkea yliopistolle ja kampukselta toiselle. Jyväskylän kaupunki on osallistunut tukemaan pyöräilyä rakentamalla pyöräkaistoja ja lisäämällä pyöräparkkeja keskusta-alueelle. Nyt…
+ Lue lisää

Polkupyörän renkaiden täyttöpiste kampukselle

Kokoomusopiskelijoiden edustajistoaloite 24.05.2012 Jyväskylän kampusten lähellä ei ole huoltoasemia tai muita pisteitä, joissa renkaiden täyttäminen kävisi kätevästi ja nopeasti. Meidän kokoomusopiskelijoiden mielestä täyttöpiste kannustaisi liikkumaan kampuksella pyörällä. Tämä olisi omiaan edistämään autotonta kampusta, jota sekä JYY että Jyväskylän yliopisto ovat sitoutuneet edistämään. Yliopisto on linjannut tilaohjelmassaan vuosille 2011 – 2017, että se pyrkii edistämään mahdollisuutta…
+ Lue lisää

Lisää e-kirjoja yliopiston kirjastoon

Jyväskylän yliopiston Kokoomusopiskelijoiden aloite Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajistolle 25.3.2010 Tenttikirjojen saatavuustilanne Jyväskylän yliopiston kirjastolla on ollut jo vuosien ajan heikko ja vaikeuttaa opiskelua monessakin suhteessa. Muun muassa opiskelun jaksotus vaikeutuu, joka johtaa tilanteeseen, jossa opiskelija ei pysy tenttiaikataulussa. On myös selvää, että opiskelun laatu kärsii, mikäli vaadittu opiskelumateriaali on jatkuvasti heikosti saatavilla. On ajauduttu tilanteeseen,…
+ Lue lisää