Edustajiston kokous 24.5.

Kevään 2012 viimeisessä edustajiston kokouksessa puitiin Ilokiven ruoan eettisyyttä, keskusvaalilautakunnan kokoonpanoa ja aloitettamme renkaiden täyttöpisteistä. Lisäksi käsittelyssä oli Jyvivan ja Grönionin yhdistetty aloite Ilokiven ruoan eettisyydestä ja ravitsevuudesta.

Aloitteemme polkupyörän renkaiden täyttöpisteen hankkimisesta kampukselle keräsi laajalti kehuja ja kannatusta. Aloite meni yksimielisesti hallitukselle toimenpiteitä varten. JYY tulee pyytämään yliopistoa hankkimaan kiinteitä pumppuja kaikille kampuksille, mutta ensiavuksi ainejärjestöille tullaan todennäköisesti jalkauttamaan pyöränpumppuja.

Jyviva ja Grönioni yhdistivät Ilokiven eettistä ruokaa koskevat aloitteensa, mutta aloite lähetettiin hallitukselle vain tiedoksi toimenpiteiden sijaan. Kokoomusopiskelijoiden ryhmä äänesti kokonaisuudessaan tiedoksiannon puolesta.

Nähdäksemme aloiteteksti oli muotoiltu siten, että se olisi heikentänyt lihaakin syövien ruokailumahdollisuuksia. Lisäksi vain suomalaisen järvikalan käyttäminen Ilokivessä nostaisi kohtuuttomasti hintoja, ja lasku lankeaisi lopulta käytännössä opiskelijoille. Tuemme silti kasvisruokailun kehittämistä, mutta rajoittamisen sijaan kannustamalla. Aloitteessa oli paljon hyviäkin esityksiä, kuten ravintosisältöjen ilmoittaminen.

Kokoomusopiskelijoiden Sini Laine valittiin keskusvaalilautakuntaan. Keskusvaalilautakunta valmistelee ja toteuttaa syksyn kylävaalit ja pohtii sähköisen äänestyksen käyttöönottoa. Äänestimme ryhmänä viime edarissa (3.5.) sähköisen äänestyksen käyttöönoton puolesta lupauksiemme mukaisesti.