Edustajiston kokous 29.3.

Edustajisto kokousti torstaina 29.3.2012 vajaat neljä tuntia. Asialistalla oli muun muassa JYYn pääsihteerin sijaisen valinta, JYYn osallistuminen Perustulo –kansalaisaloitekampanjaan, Opinkiven fasiliteetit, opintotukilautakunnan edustajat, viime vuoden tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistaminen/hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen viime vuoden toimijoille.

Edustajisto kuuli kaiken kaikkiaan viittä ehdokasta pääsihteerin sijaiseksi. Hakijat olivat Anna Lee, Antti Yli-Tainio, Ville Pekkala, Sami Tuori ja Ilkka Tiensuu. Äänestyksessä voiton vei JYYn kopo-sihteerinä toimiva Tuori (31 ääntä) ja tämän varajäseneksi valittiin toiseksi tullut Ville Pekkala (5)!

BIEN-Finland-perustuloverkoston Perustulo-kansalaisaloitekampanjaan osallistuminen herätti kiitettävän paljon keskustelua varsin yksimielisestä ja vähäsanaisesta perustuloiltakoulusta huolimatta.

Kampanjan mallineutraalius keräsi argumentteja sekä puolesta että vastaan. Vastustajat vetosivat muun muassa siihen, että mallineutraaliuden takia on mahdoton tietää mihin JYY on osallistumassa. Puoltajat taas muistuttivat, että kansalaisaloitteen tehtävä on viedä perustulo ja sosiaalituen kokonaisuudistus eduskunnan kautta parlamentaariseen valmisteluun. JYYllä ei ole esimerkiksi resursseja tai tarvetta määritellä mikä malli on sopivin.

Esille nousi myös, että perustulo hyödyttäisi ennen kaikkea opiskelijoita. On totta, että perustulon vaikutus opiskelijoille olisi positiivinen, mutta perustuloa ei silti pitäisi ajaa liialti eturyhmämentaliteetilla. Perustulo on kannatettava siksi, että sen vaikutus kokonaisuudelle on positiivinen eikä vain siksi, että opiskelijat hyötyvät siitä. Turhan byrokratian ja tukiviidakon karsiminen hyödyttää myös monia muita kuin vain opiskelijoita.

Kokoomusopiskelijoista kolme äänesti osallistumisen puolesta ja yksi tyhjää. Esitys kampanjaan osallistumisesta voitti äänestyksen selvästi.

Elina Hölttä ja Jori Hurula valittiin yleisen valintatoimikunnan suosituksesta opintotukilautakunnan varsinaiseksi ja varajäseneksi.