Joukkoliikenne toimivaksi ja edulliseksi

Jyväskylässä on maan keskitasoon nähden kalliit paikallisliikenteen bussiliput. Ainoastaan Kuopiossa on lyhimmän matkaluokan kertalipun hinta yhtä kallis — 3,20 euroa. Bussiliput ovat kalliita, vaikka kaupunki tukee alennushintaisten lippujen tarjoamista tukiaisin. Joukkoliikennelaki uudistui joulukuussa 2009. Lain pitkän siirtymäajan myötä Jyväskylän kaupungin nykyinen liikennöintisopimus Koiviston liikenteen kanssa on voimassa kesään 2014 saakka.

Tämä yhtälö tarkoittaa sitä, että vuonna 2014 on Jyväskylän joukkoliikenteen suuren uudelleenorganisoinnin aika. Eräiden piirien ehdottama malli, jossa kaupunki vastaisi liikennöinnistä täysin itse, on tässä taloustilanteessa täysin poissuljettu. Jyväskylällä ei ole varaa eikä intressejäkään hankkia omaa ajokalustoa, kuljettajia ja muuta toimintaan tarvittavaa. Sen sijaan kustannustehokas ja toimiva malli on liikennöitsijöiden perusteellinen ja vastuullinen kilpailuttaminen. Jyväskylän kaltaisessa opiskelijakaupungissa ja alueeltaan laajassa kunnassa on tilaa vaikka useammallekin liikennöitsijälle.

Tällä hetkellä Onnibussin kaltaiset halpabussiyhtiöt perustavat toimintansa siihen, että ne ajavat pienemmällä kalustolla valikoidut reitit, jolloin ne pystyvät pitämään kustannuksensa pienempinä ja tarjoamaan kuluttajille edullisempia matkoja. Jyväskylän tapauksessa halpabussiyhtiöt voisivat erikoistua ajamaan lähinnä opiskelijoiden matkatarpeita palvelevia ns. kampuslinjoja, jotka lähtisivät Kortepohjan, Keltinmäen ja Kuokkalan kaltaisista suurista opiskelija-asuntokeskittymistä kiertäen tärkeimmät kampusalueet. Kun nämä kampuslinjat painotetaan lukukausien, arkipäivien ja klo 8–16 välille, niiden järjestäminen olisi liikennöitsijöille kannattavampaa — tyhjiä busseja ei tarvitse ajaa.

Jos yksi halpaliikenneyhtiö vastaa vain lähinnä kampuslinjojen ajamisesta, yhtiö voi hoitaa toimintansa pienemmällä kalustolla ja pitää näin kertalippujen hinnatkin kohtuullisena, mikä taas lisäisi satunnaisten matkustajien määrää kuukausilippuja käyttävien vakiomatkustajien rinnalle. Tämä linjojen korkea käyttöaste pitäisi toiminnan kannattavana yritykselle ja näin hinnat kurissa kuluttajalle.

Tärkeää uudessa useamman liikennöitsijän joukkoliikenneratkaisussa on taata tarkoin sopimuksin kuntalaisille riittävä palvelutaso. Linjat jaetaan Liikenneviraston ohjeiden pohjalta viiteen luokkaan sen mukaan, mikä niiden matkustajamäärä on. Runkolinjoille, joilla on erittäin hyvä vuorotarjonta ja jotka ajetaan kaikkina päivinä läpi vuoden, mahtuu useampikin liikennöitsijä. Niille peruslinjoille, jotka ajetaan vain talvisin arkisin, riittää yksi liikennöitsijä.

Kaupungin tukea (josta osa saadaan valtionosuuksista) tarvitaan jatkossakin jotta hinnat ovat matkustajalle houkuttavat, mutta tuen kokonaiskustannusten rajaamiseksi sen voi painottaa harvoin liikennöityihin vuoroihin. Useamman liikennöitsijän ratkaisussa on tärkeää varmistaa, jotta linjojen vaihtopysäkit ovat yhteensopivat ja että alennusjärjestelmä pysyy asiakkaan kannalta tarpeeksi yksinkertaisena.

Summa summarum, tavoitteena tässä hahmottelemassani joukkoliikennemallissa on monopolin purkamisella suitsia loputonta hintojen nousua ja toisaalta tarjota asiakkaalle eli matkustajalle laadukasta palvelua toimivin linjoin. Joukkoliikenteen järjestäminen ei ole mm. polttoaine- , kalusto- ja henkilöstökustannusten vuoksi koskaan halpaa, joten kaupungin tukea lippujen hintojen kohtuullistamiseksi tarvitaan jatkossakin. Kuitenkin tässä mallissa tuki pystytään kohdentamaan vähemmän käytettyihin linjoihin, jolloin kokonaiskustannukset kunnalle jäävät pienemmiksi.

Kannattaa myös muistaa, että kaupungin maksama tuki lippuhintojen alentamiseksi maksaa itsensä takaisin tiettyyn rajaan asti, kun tarvitaan myöntää vähemmän työmatkojen verovähennyksiä. Monien huulilla oleva lähidemokratia toteutuu tässä joukkoliikennemallissa siinä, että kuntalaiset voivat vaikuttaa säännöllisin väliajoin kunnan vahvistamiin linjastoesityksiin ehdottamalla ja kommentoimalla. Ja ainahan voi äänestää jaloillaan nostamalla ne bussiin, jos liikennöitsijän palvelu on hinta-laatusuhteeltaan riittävää tai jättämällä ne pois vaatien parempaa.

Konsta Kalenius
Jykon talousvastaava ja kunnallisvaaliehdokas (131)