Jyrkkä ei ongelmatalojen suojelemiselle

Me Jyväskylän kokoomusopiskelijat olemme tyrmistyneet Keski-Suomen museon lausunnosta, jonka mukaan Mattilanniemen kampusmiljöö tulisi turvata sellaisenaan. Alueen B- ja C-rakennuksissa ei ole voinut opettaa vuoteen vakavien sisäilmaongelmien johdosta. Yliopisto haluaisi vanhojen ongelmarakennuksien tilalle uudistilat.

Tyhjillään seisovien sisäilmaongelmareliikkien suojeleminen ei palvele todellisuudessa kenenkään etuja. Huonoja kokemuksia on jo Seminaarenmäen rakennusten kunnostamisesta, sillä sisäilmaongelmat ovat monisyisiä, eikä niitä ole täysin saatu poistettua kunnostamisesta huolimatta. Suojelupäätös johtaisi kampusalueen yhä etenevään pirstaloitumiseen, mikä hankaloittaisi entisestään opiskelijoiden vaatiman kampusbussin saamista. Keski-Suomen museon tulisi ajatella rohkeasti kokonaisuutta eikä vain kapea-alaisesti vaatia sellaista, mikä merkittävästi vaikeuttaa sekä yliopiston että sen opiskelijoiden toimintaa.

Alue kenties kuvastaa Suomen yliopistolaitoksen kehitystä 1960-luvulta lähtien, mutta onko se peruste käyttökelvottomien rakennusten suojelemiseen? On otettava huomioon miten mahdolliset suojelupäätökset vaikuttavat yliopiston tulevaisuuteen ja imagoon. Seminaarinmäki-Mattilanniemi olisi toimiva kokonaisuus, jos vain rakennukset ajaisivat asiansa.

Mattilanniemen punatiilitalojen suunnittelijan, Arto Sipisen, mukaan jälkipolvet eivät anna anteeksi Sipisen suunnittelemien talojen purkamista (KSML 21.4.). Meidän mielestämme olennaisempaa on, etteivät opiskelijat ja henkilökunta tule antamaan anteeksi sisäilmaongelmista johtuvia sairauksiaan.

Mattilanniemestä ei tule tehdä ongelmarakentamisen ulkoilmamuseota.

 

Jyväskylän kokoomusopiskelijat