Jyväskylän Kokoomusopiskelijoiden edustajistovaaliohjelma 2015

1. Talous kuntoon

Lukuvuonna 2015 – 2016 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan (JYY) jäsenmaksu on 116,50 euroa, nousten seuraavana lukuvuotena vielä 14 euroa. Tämä maksu on jokaisen opiskelijan pakko maksaa, mikäli mielii opiskella Jyväskylän yliopistossa. Lukukausimaksua vastaava pakollinen jäsenmaksu on suuri summa opiskelijalle, etenkin alkusyksystä jolloin menoja on muutenkin paljon. Ylioppilaskunnan toimintaa on tehostettava ja priorisoitava kustannusten hillitsemiseksi, sillä loputtomasti JYY ei voi käydä opiskelijan kukkarolla. Vaadimme, että

  • Jäsenmaksukorotusten on loputtava 2017

  • Yritysyhteistyötä on lisättävä merkittävästi

  • JYYn on keskityttävä ydintoimintaansa

 

2. Joustavuusloikka

Opiskelijoiden moninaisuus edellyttää joustavia ratkaisuja. Joustavia suoritusmuotoja on lisättävä merkittävästi kaikissa tiedekunnissa ja laitoksilla. Lähtökohtaisesti kaikkien kurssien tulisi olla eTentittävissä ja suoritettavissa ilman fyysistä läsnäolopakkoa. Myös siirtymistä kandista maisterivaiheeseen ja yliopistolta työelämään tulee sujuvoittaa. On laitosten ja tiedekuntien velvollisuus huolehtia siitä, ettei opintojen eteneminen tai opiskelijan toimeentulo vaarannu puutteellisen kurssitarjonnan takia. Ylioppilaskunnan tehtävä on valvoa, että näitä periaatteita noudatetaan. Vaadimme

  • eTentistä ensisijaista tenttimuotoa

  • Läsnäolopakosta luopumista

  • Kolmatta lukukautta yliopistolle (kesälukukausi)

 

3. Ylioppilaskunta ja yhteiskunta

Merkittävä osa opiskelijoita koskevista päätöksistä tehdään kaupunginvaltuustossa. JYYn on otettava kärkihankkeekseen kaupungin kautta opiskelijoiden asioihin vaikuttaminen. Ylioppilaskunnan tulee edistää yliopisto- ja opiskelijamyönteistä rakentamista, kattavaa ja edullista joukkoliikennettä sekä työnsaannin helpottamista. Meillä kokoomusopiskelijoilla on suora yhteys kaupungin päättäjiin. Vaadimme, että

  • JYY vaikuttaa tiiviimmin kaupungin päätöksentekoon

  • 5K-bussivuoroja (Kortepohja – Mattilanniemi – Ylistö) lisätään

  • Uudisrakentamisen helpottamista; hometalo ei ole kenenkään etu