Kunnallisvaalit 2012

Päättyvällä vaalikaudella kokoomus on ollut suurimpia valtuustoryhmiä Jyväskylässä 16 valtuutetullaan. Opiskelijoita ryhmästä löytyy kaksi. Syksyn 2012 kunnallisvaaleissa ratkaistaan monessa kunnassa tulevaisuuden suunta, niin myös Jyväskylässä. On tärkeää, että myös opiskelijat kantavat vastuuta Jyväskylän kehittämisestä.

Nykyinen taloustilanne on vaikea ympäri Eurooppaa, mikä ei varmasti ole jäänyt keneltäkään huomaamatta. Kuntien tasolla tämä näkyy velkaantumisena ja resurssien niukentumisena. Keski-Suomen suurimpana kuntana Jyväskylän on kannettava vastuuta koko maakunnan kehittämisestä. Pieniä kuntia ei tule jättää yksin, sillä kaikki eivät selviä väestön ikääntymisen aiheuttamista ongelmista ja peruspalveluiden järjestämisestä.

Kuntauudistus tulee ottaa huomioon palveluja kehittäessä ja meidän onkin etsittävä jatkuvasti uusia tapoja tuottaa laadukkaita palveluja kuntalaisille. Kokoomuksen tavoitteena on terveempi kuntatalous, joka turvaa palvelut myös maailmanlaajuisten suhdannevaihteluiden keskellä. Yksikään suomalainen kunta ei voi kuvitella toimivansa eristäytyneenä muusta maailmasta.

Jyväskylän yliopistosta ja ammattikorkeakoulusta valmistuu vuosittain lukuisia osaajia. Jyväskylän kaupungin on mahdollista vaikuttaa vastavalmistuvien työllistymiseen esimerkiksi tarjoamalla harjoittelupaikkoja ja lisäämällä opinnäytetyöresursseja. Opiskelijat ovat tulevaisuuden tekijöitä, joiden ääntä on kuultava myös kunnallisessa päätöksenteossa.

Kokoomuksen Jyväskylä on vetovoimainen, sivistynyt ja yrittäjyyttä tukeva. Meille kunta on asukkaitaan palveleva toimija, eikä itsetarkoitus.

 

Jyväskylän kokoomusopiskelijat