Lisää e-kirjoja yliopiston kirjastoon

Jyväskylän yliopiston Kokoomusopiskelijoiden aloite Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajistolle

25.3.2010

Tenttikirjojen saatavuustilanne Jyväskylän yliopiston kirjastolla on ollut jo vuosien ajan heikko ja vaikeuttaa opiskelua monessakin suhteessa. Muun muassa opiskelun jaksotus vaikeutuu, joka johtaa tilanteeseen, jossa opiskelija ei pysy tenttiaikataulussa. On myös selvää, että opiskelun laatu kärsii, mikäli vaadittu opiskelumateriaali on jatkuvasti heikosti saatavilla.

On ajauduttu tilanteeseen, jossa kurssien vetäjät joutuvat jopa skannaamaan opiskelumateriaalia verkkoon lain pykäliä venyttäen. Tällainen toiminta asettaa eri kursseja käyvät opiskelijat eriarvoiseen asemaan.

Tällä hetkellä Jyväskylän yliopistolla opiskelijoilla on mahdollisuus lukea joitakin tenttikirjoja e-kirjojen muodossa. Vaadimme, että tätä hienoa vaihtoehtoa pitäisi laajentaa koskemaan vähintään suosituimpien kurssien opiskelumateriaaleja. E-kirja ei suoraan korvaa kovakantista isoveljeään, mutta yhtä kaikki, se on loistava, edullinen ja kestävä vaihtoehto sekä kaikkien kurssilaisten saatavissa.

Aloitteen hyväksyessään edustajisto velvoittaa hallituksen seuraaviin toimenpiteisiin:

1. selvittämään verkkokirjojen nykytilanne ja edellytykset niiden määrän kasvattamiseen.

2. raportoimaan edustajistolle tuloksista

3. ryhtymään toimenpiteisiin tulosten perusteella

Jyväskylän yliopiston Kokoomusopiskelijat