Nuoret ja vapaa-aika vääriä säästökohteita

Jyväskylällä on jo pitkään ollut mahtavan liikunta- ja urheilukaupungin maine. Liikunta on ollut arvostettu asia, ja sen on oltava sitä edelleen. Tulevaisuus ja usko tulevaisuuteen täytyy olla selvästi esillä päätöksiä tehdessä, vaikka taloudellinen tilanne onkin tätä hankaloittamassa.

Kaikkein lyhytnäköisintä olisi juuri säästää liikunnasta, kulttuurista ja nuorisosta. Nämä palvelut luovat koko ajan pohjaa terveemmälle kaupungille ja ihmisille. Kokoomuksen kunnallisvaaliohjelmassa Jyväskylässä todetaan, että haluamme lisätä lapsi-, nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntajärjestöjen avustuksia 100 000 eurolla.

Monesti kyseiset asiat luokitellaan kuuluvaksi ainoastaan vapaa-aikaan, ja hyötynäkökulma rajoittuu yksilön elämän sisällön täyttämiseen. Kuitenkin niiden kautta hyvinvoiva ihminen tuo säästöjä terveydenhuoltoon ja sosiaalihuoltoon. Harrastaminen nuoren ja lapsen elämässä ei ole niitä vähäpätöisimpiä asioita, vaan se kehittää monesti korvaamattomia taitoja elämää varten. Tämä liittyy hyvin vahvasti syrjäytymiseen ja sen ehkäisyyn.

Järjestöjen tukeminen on tärkeää, mutta myös omaehtoista harrastamista on tuettava esimerkiksi kohtuullisten tilamaksujen kautta, yhdyskuntasuunnittelussa, kaavoituksessa, nuorisotilojen säilyttämisessä ja uusien yksityisen sektorin toimijoiden palveluntuotannon mahdollistamisessa. Lenkkipolut ja hiihtoladut eivät paina kaupungin budjetissa paljonkaan. Sitä vastoin ne maksavat itsensä monin verroin takaisin.

Liikunta-, kulttuuri- ja nuorisopalveluiden säilyttämisellä on näkyviä konkreettisia hyötyjä, mutta myös imagollisia vaikutustekijöitä. Kaupunki, jossa voi käydä teatterissa, lenkkeillä hyvässä maastossa, harrastaa järjestöissä monenlaisia asioita ja vierailla kirjastossa on yksinkertaisesti paljon houkuttelevampi kuin toinen, jossa nämä asiat on ajettu alas.

Jyväskylän kuvaa rakennetaan hyvien ja monipuolisten palveluiden varaan, jotka antavat ihmisille tahdon jäädä tai muuttaa tänne. Ihmiset tuovat alueellemme tietoa, taitoa, yrityksiä, hyvinvointia ja kasvua. Yksilön hyöty voi siis moninkertaistua yhteisölle.

Veera Ylimaunu
Jykon hallituksen sihteeri,
kunnallisvaaliehdokas (205)