Oikeat opiskelijat eivät olisi korottaneet JYYn hallituksen palkkioita

Kannanotto 18.9.2018
Julkaisuvapaa heti

Toukokuun 17.päivänä Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto hyväksyi hallituksen pohjaesityksen lisätalousarviosta vuodelle 2018. Lisätalousarvio mahdollistui, kun JYY-Palvelut Oy jakoi 15 000€ osingot JYYlle. Päätöksen myötä JYYn hallituksen jäsenten palkkioihin kohdennettiin 8 000€ ja loput 7 000€ ohjattiin ylioppilaskunnan varsinaisen toiminnan tukemiseen.

Oikeat opiskelijat eivät hyväksy päätöstä, joka syntyi ilman avointa keskustelua. Hallituksen toimintatapa, jolla esitys tuotiin edustajiston käsiteltäväksi, ei ainakaan lisännyt yksittäisten jäsenten luottamusta JYYtä kohtaan. Erityisesti JYYn näkyvyyden parantamisen kannalta ryhmämme olisi odottanut merkittävämpiä panostuksia lisätalousarviossa esimerkiksi jäsenpalveluihin hallituksen palkkioiden korottamisen sijaan.

Edustajiston toukokuinen päätös käytännössä sitoi tulevissa budjettineuvotteluissa hallituksen palkkiot korotuksen jälkeiselle tasolle – tuskin kukaan haluaa palkkioita pudottaa, jos ylioppilaskunnan hallitukseen haluttaisiin edes niin monta hakijaa kuin hallituksessa on paikkoja.

– Olimme toukokuun edarin kokouksessa tyrmistyneitä siitä, että edustajisto oli niin yksimielinen hallituksen esityksen hyväksymisestä. Ryhmämme jäsenet olivat niitä harvoja, jotka vastustivat hallituksen jäsenten palkkioiden korottamista kesken toimintavuoden, kommentoi Oikeiden opiskelijoiden ryhmävastaava Olli Tamminen.

Jyväskylän keskustaopiskelijat avasivat keskustelun tästä aiheesta omalla kannanotollaan aiemmin. Oikeat opiskelijat jakavat keskustaopiskelijoiden kanssa huolen siitä, että hallituksen palkkioiden korottaminen lisää painetta korottaa ylioppilaskunnan jäsenmaksua tulevaisuudessa. Toinen yhtä huono vaihtoehto on karsia ylioppilaskunnan varsinaisesta toiminnasta.

Jatkotoimenpiteinä Oikeat opiskelijat odottavat JYYn hallinnolta läpinäkyvämpää päätöksentekoa ylioppilaskuntapolitiikassa ja selontekoa hallituksen palkkioiden korottamisen todellisista vaikutuksista ylioppilaskunnan hallituksen tehokkuuteen. Oikeat opiskelijat pitävät kiinni tulevissa budjettineuvotteluissa siitä, että jäsenmaksu ei nykyisestä nouse ja varsinainen toiminta saadaan kustannustehokkaammaksi.

 

Lisätietoja antavat:

Olli Tamminen

Ryhmävastaava

Oikeat opiskelijat

olli.a.tamminen@student.jyu.fi

 

Sami Kääriäinen

Vararyhmävastaava

Oikeat opiskelijat

sami.m.t.kaariainen@student.jyu.fi