Opinkiven saunatilat palautettava alkuperäiseen muotoonsa

Kokoomuksen ja Grönionin edustajistoaloite 15.4.2010

Opinkiven saunan tiloihin on hiljattain tehty mielivaltaisia muutoksia. Saunatilaa jakanut avattava sermi on poistettu ja sermin tilalle on asennettu kiinteä puuseinä. Edustajistolta tai hallitukselta ei ole kysytty suostumusta tähän eikä oletettavasti tilan suunnitelleelta arkkitehdiltakaan.

Myöskään tilan käyttäjien mielipiteitä ei ole huomioitu. Tämä seinä hankaloittaa merkittävästi saunatilan käyttöä sekä kadotti saunatilassa vallinneen dynaamisen tunnelman. Nykyisellä ratkaisulla tilan avaaminen yhdeksi isoksi saunatilaksi ei ole enää mahdollista, jos saunomassa on ns. vapaamielisempää porukkaa tai vain yhden sukupuolen edustajia.

Tämä on merkittävä heikennys esimerkiksi tiloja ulkopuolisille vuokrattaessa. Saunatilan väliin rakennettu berliinimuurin kaltainen seinä on muuri myös sukupuolten välille. Aiemmin sekä naiset että miehet ovat voineet keskustella saunassa sermin lävitse ongelmitta, mutta nykyinen kiinteä väliseinä eristää ääntä niin, että puhe ei enää kanna saunatilojen välillä.

Me Kokoomuksen ja Grönionin edustajistoryhmät koemme, että Opinkiven saunatilaan tehty väliseinä on purettava ja tila palautettava alkuperäiseen dynaamiseen muotoonsa. Tilaan tehdyt muutokset heikentävät tilan käytettävyyttä, tunnelmaa sekä ovat jo tässä vaiheessa heikentäneet Opinkiven saunatilan kysyntää vuokrasaunana. Tilaa jakava seinä on nähtävä vain väliaikaisena ratkaisuna. Esitämme aloitteen hallitukselle toimenpiteitä varten.