Opiskelijat ovat oma joukkonsa omine tavoitteineen

Kuluneina päivinä monia nuoria kokoomuslaisia on hermostuttanut, kuinka Kokoomuksen Nuorten Liiton johto on korostanut puheissaan tavoiteohjelmansa puolia, jotka ovat ristiriidassa kokoomuksen tavoitteiden ja arvopohjan kanssa. Kokoomuksen Nuorten Liitto vaatii tavoiteohjelmassaan muun muassa vähemmistövaltuutetun viran lakkauttamista, kiintiöpakolaisten käännyttämistä ja kehitysavun lakkauttamista. Puheenjohtaja Susanna Kosken mukaan “meillä ei ole kantokykyä ottaa tänne pakolaisia, jotka vaativat poikkeuksellisen paljon resursseja siihen nähden, että pystyisivät aikanaan tarttumaan työelämään”.

Osa Kokoomusnuorten tavoiteohjelman linjauksista eivät myöskään käy yksiin monien kokoomuslaisten opiskelijoiden mielipiteiden kanssa. Nuortenliiton kannat eivät ole nimittäin porvarillisen arvopohjan mukaisia, vaan jyrkässä ristiriidassa sen perustan kanssa, johon kokoomuslainen ajatusmaailma on aina pohjautunut. Kokoomuksen periaateohjelman keskeisiä arvoja ovat vapaus, vastuu, mahdollisuuksien tasa-arvo, heikommista huolehtiminen, sivistys, suvaitsevaisuus, yhteisvastuu ja välittäminen. Periaateohjelma määrittelee vähemmistöjen oikeudet vapausaatteen ydinasioiksi ja korostaa huolenpidon ja avunannon merkitystä sitä tarvitseville.

Tavoiteohjelman ajatukset ovat välillä myös sisäisesti ristiriitaisia. Siinä korostetaan esimerkiksi, ettei yksilö määrity osana ryhmää, mutta vaaditaan silti lukukausimaksuja EU- ja ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille. Ottamatta kantaa itse asiaan voidaan kysyä, onko sellainen tosiaan ihmisten kohtelemista yksilöinä? Myös vaatimusten ympäripyöreys herättää monia kysymyksiä. Tarkoittaako esimerkiksi kohta ulkomaalaisten rikoksentekijöiden maasta karkottamisesta sitä, että intialainen insinööri lähetetään takaisin kotimaahansa punaisia päin käveltyään? Jyväskylän kokoomusopiskelijoiden mielestä kohtien epäloogisuus ja yleistävät linjaukset kertovat ajattelemattomuudesta ja huonosta valmistelusta.

Tällaiset kannanotot yhdessä monen muun epärealistisen vaatimuksen kanssa ovat luoneet sellaisen kohun, joka hukuttaa alleen monen monta tavoiteohjelman erinomaistakin ajatusta. Ajatus poliittisista nuorisojärjestöistä ukkopuolueiden herättelijöinä on jo pidemmän aikaa käsitetty nuortenliitossa avoimena valtakirjana radikaaleihin ja provokatiiviisiin ulostuloihin, joilla ei ole mitään tekemistä realismin saati kokoomuslaisuuden kanssa. Onneksi kokoomusnuorista löytyy kuitenkin runsaasti järkeviä ja rakentavasti keskustelevia yksilöitä ja yhdistyksiä. Siitä meillä on omakohtaista positiivista kokemusta täällä Keski-Suomessa.

On aika astua esiin ja puhua suoraan. Jyväskylän kokoomusopiskelijat on kyllästynyt kokoomusnuorten toistuviin ylilyönteihin ja kohuihin. Ulostulojen tulisi olla rakentavia, keskusteluun positiivisella tavalla kannustavia, puolueyhteisöä kehittäviä ja niin ilmaistuja, ettei politiikkaa seuraamattomillekaan jää väärinkäsityksen vaaraa. Vaikka kokoomuksen eri järjestöt ovatkin samaa perhettä ja ajamme kaikki tahoillamme yhteistä asiaa, peräänkuulutamme nyt kokoomusnuorilta oikeistolaista selkärankaa ja pyydämme miettimään uudelleen, onko nykyinen populistinen suunta se suunta, jota liitto tosiaan haluaa noudattaa.

Jyväskylän Kokoomusopiskelijat ry