Pois taantumus!

Pääministeri Katainen (kok.) ehdotti vastikään kotiäitien ja pienten lasten vanhempien työllistymisen helpottamista mm. osa-aikatyön kautta. Suomen nykyinen tilanne ei ole ideaali vanhempien eikä yhteiskunnan kannalta.  Pitkä poissaolo työmarkkinoilta vaikeuttaa huomattavasti vanhempien työllistymismahdollisuuksia tulevaisuudessa. Käytännössä tämä heikentää etenkin naisten asemaa työmarkkinoilla.

Esimerkiksi Ruotsissa pienten lasten vanhempien osa-aikatyö on selvästi yleisempää. Perheen ja työn yhteensovittamista on helpotettu mm. yritysten ja yhteiskunnan yhteistoimien avulla. Perheen ja työn yhteensovittaminen ei kuitenkaan sovi Suomen Keskustalle. Puolueen varapuheenjohtaja Juha Rehula tuomitsi jyrkästi Kataisen suunnitelmat.

Keskustasta perusteltiin hyökkäystä tutuin oppositioargumentein. Rehulan mukaan kokoomuksella on jälleen vimma iskeä perheiden oikeuteen valita lastenhoidon järjestämistapa. Tuki- ja palvelujärjestelmän keskiössä tulisi keskustan mukaan olla “lapsen etu, ei niinkään aikuisten oikeudet.”

Me Jyväskylän kokoomusopiskelijat olemme hämmentyneitä oppositio-keskustan änkyröinnistä. Kataisen esiinnostama ajatus ei missään nimessä perustu pakkoon, vaan sen ydin on mahdollisuuksien luominen ja faktisen valinnanvapauden lisääminen.

Vanhemmat voivat yhä vastaisuudessakin olla kotona. Sen rinnalle vain halutaan nostaa mahdollisuus sovittaa perhe-elämä ja työelämä yhteen. Tätä kutsutaan valinnanvapaudeksi ja sen lisäämiseksi.

Keskustan väitteistä pöyristyttävämpi oli kuitenkin se, joka implikoi, että vanhemmat ovat huonoja vanhempia mikäli nämä tekevät töitä kasvattaessaan lapsiaan. Onko todellakin näin, että keskustalainen naisihanne on se, että naiset ovat kotona hoitamassa lapsiaan ja työelämän ulkopuolella?

Jos keskustalaisen naisen tulee olla kotona tekemättä työtä, niin kannattaako keskusta myös opiskelevien äitien kotiin pakottamista? Mikäli työnteko on vanhempien edun ajamista lasten edun kustannuksella, lienee myös vanhempien opiskelu sitä.

Jyväskylän kokoomusopiskelijat