Polkupyörän renkaiden täyttöpiste kampukselle

Kokoomusopiskelijoiden edustajistoaloite 24.05.2012

Jyväskylän kampusten lähellä ei ole huoltoasemia tai muita pisteitä, joissa renkaiden täyttäminen kävisi kätevästi ja nopeasti. Meidän kokoomusopiskelijoiden mielestä täyttöpiste kannustaisi liikkumaan kampuksella pyörällä. Tämä olisi omiaan edistämään autotonta kampusta, jota sekä JYY että Jyväskylän yliopisto ovat sitoutuneet edistämään.

Yliopisto on linjannut tilaohjelmassaan vuosille 2011 – 2017, että se pyrkii edistämään mahdollisuutta autottomuuteen. Erääksi tavoitteeksi yliopisto on ilmoittanut muun muassa polkupyöräkampukset, pyöräparkkien rakentamisen ja kampuksen sisäisen autottomuuden. Uskomme, että yliopisto voisi näin ollen olla kiinnostunut avustamaan aloitteen velvoittamassa hankkeessa. Myös JYY on sitoutunut vuoden 2012 toimintasuunnitelmassaan edistämään autotonta kampusta.

Pyöräilyn tukeminen kampuksella on positiivinen kannustin ja ohjauskeino. Sillä edistetään pyöräilyä tukevia puitteita, eikä pyritä kampittamaan ihmisiä, joiden on pitkien välimatkojen takia käytettävä autoa.

Aloitteen hyväksyessään edustajisto velvoittaa hallitusta selvittämään mahdollisuuksia hankkia kampukselle polkupyörän renkaan täyttöpiste. Esitämme, että edustajisto lähettää aloitteen hallitukselle toimenpiteitä varten.

Jyväskylän kokoomusopiskelijat