Vallattomista johtopäätöksistä

Jyväskylän ylioppilaslehden perinteinen vaalibloggaaja V.Vallaton kommentoi vastikään julkaistussa kirjoituksessa lehtensä järjestämän vaalitentin vastauksia. Vaikka Vallattoman tyyliin onkin jo vuosia kuulunut kärjistäminen ja provosointi, haluaisimme korjata eräitä kirjoituksessa esitettyjä väitteitä.

Vallattoman mukaan kokoomusopiskelijoiden Veera Ylimaunu kyseenalaisti haastattelussa sosiaaliturvan ja korosti juuri sosiaalipolitiikan näkyvän eniten opiskelijan arjessa. Todellisuudessa Ylimaunu kuitenkin käsitteli haastattelussaan JYYn ja sosiaalipolitiikan suhdetta, kuten haastattelusta selvästi käy ilmi.

On totta, että sosiaalipolitiikka on keskeinen asia opiskelijalle ja vaikuttaa merkittävästi opiskelijan arkeen. Tätä kiistää tuskin kukaan. Sosiaalipolitiikalla vaikutetaan, kuten Vallaton ansiokkaasti toteaa, opiskelijoiden asuntotilanteeseen, toimeentuloon ja terveydenhuoltoon.

Ylimaunun mukaan JYY voisi korostaa suhteellisesti enemmän korkeakoulupolitiikkaa ja hoitaa sosiaalipolitiikkaa enemmän Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) kautta. Vallattoman mukaan me kokoomusopiskelijat luotamme liikaa SYL:n kykyyn edistää opiskelijain asiaa.

Nähdäksemme asia on kuitenkin pikemminkin niin, että vaalikommentaattori luottaa liikaa JYYhyn. Opiskelijain toimeentulosta, terveydenhuollosta ja esimerkiksi yleisestä asuntorakentamisesta päätetään ensisijaisesti muualla kuin JYYssa. Kyse on suurelta osin valtakunnan tason politiikasta, johon SYL:n on valtakunnallisena opiskelijajärjestönä helpompi vaikuttaa.

Haastattelussa ei siis suinkaan vaadittu sosiaalipolitiikan lakkauttamista tai edes JYYn harjoittaman sosiaalipolitiikan lopettamista. JYYn on huolehdittava vastaisuudessakin esimerkiksi tilapäismajoituksesta, pidettävä sisäilmaongelmia esillä ja mahdollisuuksien mukaan panostettava jopa aiempaa enemmän perheellisten opiskelijoiden asemaan. Ylioppilaslehtemme tiedusteli haastattelussa ryhmien kantoja JYYn uudistamiseen sekä säästökohteita. Kiitämme Vallatonta huomiosta, että toisin kuin moni muu ryhmä, me myös annoimme konkreettisia ehdotuksia.

Sosiaalipolitiikkaamme ja muihin kantoihimme voi tutustua kaikille avoimen vaaliohjelmamme kautta. JYYn toimintaa,  kuten mitä tahansa muutakin politiikkaa, tulee aina voida tarkastella kriittisesti ja ennakkoluulottomasti!

Jyväskylän kokoomusopiskelijat