Vastuuta omista laskuvirheistä – vaikuttamista sitoutuneena opiskelijapoliitikkona

On taas aika vuodesta, jolloin esimerkiksi Facebookin henkilökohtaiset profiilipäivitykset täyttyvät haukuista erästä valtion laitosta kohtaan. Syynä on Kelalta saatu kirje, jossa ilmoitetaan opiskelijan tienanneen liikaa suhteessa nostettuihin opintotukikuukausiin. Tämäkös usein herättää opiskelijoissa vahvaa mielipahaa. Kelaa ja niiden ”pahoja tätejä” on tällöin helppo syyttää.

En ole koskaan ymmärtänyt tätä toimintatapaa, jossa opiskelija ei suostu katsomaan itseään peiliin. Tulorajat suhteessa nostettuihin opintotukikuukausiin pitäisi olla kaikkien opiskelijoiden tiedossa. Jos joku väittää muuta, niin silloin opiskelija ei ole lukenut ensimmäisen opintotukipäätökseen mukana tullutta tiedotetta huomioon otettavista asioista opintotuen nostamisessa.

”Opiskelijan tulee huolehtia siitä, että vuositulo ei ylitä vapaata tuloa. Opiskelija voi säädellä vapaata tuloaan hakemalla opintotukea vain osalle opiskelukuukausista, peruuttamalla jo myönnetyn opintotuen halutuilta kuukausilta tai palauttamalla jo maksettujen tukikuukausien opintorahan ja asumislisän. Opintoraha ja asumislisä on palautettava vapaan tulon korottamiseksi tukivuotta seuraavan kalenterivuoden maaliskuun loppuun mennessä.” (Opintotukilaki, 17 §)

Asian ei pitäisi olla kovinkaan vaikea tehtävä. Valitettavan usein opiskelijat käyvät pohtimaan asiaa vasta silloin, kun postissa saapuu takaisinperintäkirje. Silloin vastuullista henkilöä ei monessakaan tilanteessa tarvitsisi etsiä omaa nenää pidemmältä.  ja opintotukilautakuntien virkailijoiden kun on noudatettava työssään lakia.

Painotan lopuksi, että kirjoituksen lähtökohtana ei ole ottaa kantaa siihen mitä opintotuen tulorajoille tulisi jatkossa tehdä. Kirjoituksen on tarkoitus herättää opiskelijoita ottamaan ajoissa selvää ja vastuuta siitä, että kalenterivuoden aikana nostetut opintotukikuukaudet suhteutetaan omiin tuloihin. Omat veronalaiset palkkatulot on helppo laskea säilytetyistä palkkakuiteista vuoden lopussa.

Jos halutaan vaikuttaa tulorajojen poistoon tai niiden nostamiseen on se tehtävä politiikan kautta, ei haukkumalla lakia noudattavaa julkista laitosta. Esimerkiksi Jyväskylän kokoomusopiskelijat on hyvä väylä vaikuttaa niin paikallisella tasolla kuin jopa ministeritasollekin saakka. Tällaista vaikuttamisväylää ei sitoutumattomilla opiskelijapoliitikoilla ole.

Janne Pitkänen
Jyväskylän kokoomusopiskelijoiden hallituksen koulutusvastaava ja sosiaalityön opiskelija