Viimeistä vietiin!

Edustajisto kokoontui torstaina 10.11. viimeistä kertaa vanhalla kokoonpanolla. Kokouksessa päätettiin muun muassa tulevan vuoden budjetista, toimintasuunnitelmasta ja JYYn opiskelijaedustajasta yliopiston hallitukseen. Yliopiston hallituksen opiskelijaedustajaksi valittiin nykyinen hallituksen puheenjohtaja, Joonatan Virtanen.

Esitimme noin viiden tunnin maratonkokouksessa toimintasuunnitelmaan viisi muutosehdotusta, jotka hyväksyttiin ensimmäistä lukuunottamatta.

1) Poistetaan rivien 30-31 “Kannustetaan uusia edustajiston jäseniä ja varajäseniä 2011 osallistumaan valiokuntien toimintaan.” Tilalle: “Pyritään löytämään rakenteellisia tapoja integroida edustajiston jäseniä valiokuntayöskentelyyn.

Perustelut: Edustajiston jäsenten ja varajäsenten integrointi osaksi valiokuntatyöskentelyä on osoittautunut haasteelliseksi pelkästään kannustamisen kautta. Edustajiston on syytä pohtia rakenteellisia keinoja asian korjaamiseksi. Tämän ei missään nimessä tarkoita valiokuntien autonomian lakkauttamista tai supistamista.

2) Lisäys kohtaan Eettisen toiminta- ja hankintaohjeistuksen täydentäminen. “Talousvastaava selvittää mahdollisuudet ylioppilaskunnan omistajaohjauksen selkeyttämiseksi ja yhdessä edustajiston kanssa täydentää selvityksen pohjalta JYYn eettistä toiminta- ja hankintaohjeistusta lisäten siihen osion ylioppilaskunnan omistajaohjauksesta.”

Perustelut: Eettiset ohjeistukset on syytä hyväksyttää edustajistolla.

3) Lisäys kohtaan JYYn omistajaohjauksen vahvistaminen. “Selvitystyön perusteella talousvastaava täydentää yhdessä edustajiston kanssa JYYn eettistä toiminta- ja hankintaohjeistusta lisäten siihen osuuden omistajaohjauksesta.”

Perustelut: Eettiset ohjeistukset on syytä hyväksyttää edustajistolla.

4) Lisäys kohtaan Yritysyhteistyön johtaminen. Loppuun: “Yritysyhteistyövastaava pyrkii edistämään yritysyhteistyötietoutta ainejärjestöissä.

Perustelut: Monessa ainejärjestössä yritysyhteistyö on lapsen kengissä ja kynnys sen aloittamiseen ja kehittämiseen korkea. Yritysyhteistyövastaavan tulee kannustaa ainejärjestöjen vastaavia vastaavia tiiviimpään yritysyhteistyöhön ja sitä kautta jäsenistönsä edun ajamiseen.

5) Lisäys kohtaan Verenluovutus. Lisätään loppuun “Haastetaan ainejärjestöt mukaan verenluovutuskampanjaan.

Perustelut: Esimerkiksi kilpailun järjestäminen aktivoi ainejärjestöjen kautta JYYn jäsenistöä luovuttamaan verta. Tällaista on harjoitettu jo aiemmin ja se on syytä myös mainita toimintasuunnitelmassa.

Seuraavan kerran edustajisto kokoontuu 1.12. uudella kokoonpanolla valitsemaan JYYlle uutta hallitusta! Mikäli edustajisto kunnioittaa hallitusneuvotteluissa (28.11.) sovittua kokoonpanoa on vuoden 2012 hallituksessa kokoomusopiskelijoiden Tuomo Siivinen, vastuualueinaan kuntasektori ja sosiaalipolitiikka. Edustajiston puheenjohtajaksi on nousemassa kokoomusopiskelijoiden Eetu Heiska.