Yhdenvertaisten oikeuksien puolesta!

Jyväskylän Kokoomusopiskelijat on liittynyt osaksi Älä äänestä homofobiaa eduskuntaan!-kampanjaa. Kannatamme seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tasavertaisuutta niin lainsäädännössä kuin muillakin yhteiskunnan eri tasoilla.

Kokoomuksen vuoden 2010 Jyväskylän puoluekokouksen päätöksen mukaisesti kannatamme sukupuolineutraalia avioliittolakia. Tuemme myös aihepiirin tutkimuksen lisäämistä ja translain muuttamista. Haastamme samalla muutkin Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajistoryhmät liittymään osaksi homofobian vastaista kampanjaa!

Jyväskylän kokoomusopiskelijoiden ja kokoomuksen arvopohja rakentuu vapauden, mahdollisuuksien tasa-arvon, suvaitsevaisuuden, sivistyksen ja kannustavuuden pohjalle. Kokoomuslaisessa yhteiskunnassa jokaisella on oikeus tasa-arvoon ja omana itsenään olemiseen, seksuaaliseen suuntaumukseen ja sukupuoleen katsomatta. Tällaisessa ajatusmaailmassa ei ole sijaa homofobialle.

Jyväskylän Kokoomusopiskelijat