Yliopiston strategia 2010-2017

Jyväskylän kokoomusopiskelijoiden ehdotus JYY:n kommenttiin koskien Jyväskylän yliopiston strategiaa vuosille 2010-2017. Tekstissä eritellyt vaatimukset on lähetty 13.2.2010 niin ylioppilaskunnalle, strategian suunnittelupäällikölle kuin matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaanillekin.

Jyväskylän yliopisto käsittelee parhaillaan strategiaansa vuosille 2010-2017. Esitys on jo alustavasti hyväksytty yliopiston hallituksessa viime vuoden puolella. Vielä oli kuitenkin mahdollisuus kommentoida strategiaa.

Vaikka JYY:n hallitus on jättänyt edustajiston informaatiokatveeseen, olemme laatineet ehdotuksia JYY:n kommenttiin sekä lähettäneet ehdotuksemme myös muita väyliä pitkin eteenpäin. Muutosehdotuksemme ovat lyhykäisyydessään seuraavanlaiset:

1. Kohtaan “Opintojen sujuvuuden lisääminen: Tutkinto ajoissa valmiiksi”
Toimenpiteisiin lisättävä e-tentti ja sähköiset kirjat joustavina
opiskelumuotoina. Strategiassa on mainittu eHops ja Korppikin, joten turhaksi detaljoinniksi ei vaatimustamme voi kutsua.

2. Kohtaan “Koulutuksen työelämärelevanssin ja työvalmiuksien parantaminen:
Valmiina kohtaamaan työelämä” lisätään oma kohta “Työelämässä käytetyjä
pienryhmätyöskentelyn ja -opetuksen keinoja vahvistetaan osana yliopiston
opetusta.”

3. Kohdan tutkimuksen infrastruktuurin tavoitteista: 1) Tutkimusinfrastruktuurit laboratiivisilla aloilla ovat varustukseltaan huipputasoa.” poistetaan sanat “laboratiivisilla
aloilla” ja toimenpide osioon listään “Sisäilman laatu palautetaan
korkealle tasolle.”. Esimerkiksi strategian sivulla 17 kohdassa
toimintaedellytyksien toimenpiteet sanotaan näin: “Tarkoituksenmukaiset
työtilat ja turvallinen työympäristö ovat työhyvinvoinnin välttämättömiä
tekijöitä.”

On tärkeää, ettei vain laboratiivisten alojen varustus ole tasoltaan huippuluokkaa ja onkin kummallista, että moniosaamisestaan ja kirjavasta koulutusskaalastaan tunnettu Jyväskylän yliopisto painottaa vain laboratiivisia aloja strategiassaan. On ensisijaisen tärkeää, että myös kaikkien muiden alojen varustus on tasoltaan huippuluokkaa, jotta yliopisto kykenisi kilpailemaan myös muilla kuin vain laboratiivisilla aloilla muiden yliopistojen kanssa.

On myös ensisijaisen tärkeää, että yliopiston strategiassa mainitaan sisäilmän laadun palauttaminen korkealle tasolle. Tämä patistaisi homeesta tunnettua yliopistoa kartoittamaan homeongelmaa laajemmin ja tarttumaan rivakammin mahdollisiin homehavaintoihin. Homeen vastainen sota myös parantaisi olennaisesti niin oppilaiden kuin työntekijöidenkin terveyttä.

Toivomme, että kommenttimme huomioidaan strategiaa valmisteltaessa.

Kokoomusopiskelijat