Kokoomusopiskelijat

Kansalliset Ylioppilaat

Kansalliset Ylioppilaat ry, tuttavallisemmin KansY, on Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan alaisuudessa toimiva, pitkiä ja kunniakkaita perinteitään vaaliva Kokoomuksen paikallisyhdistys ja osa Kokoomuksen opiskelijaliitto Tuhatkuntaa.

Järjestämme jäsenillemme ja KansY:sta kiinnostuneille erilaisia tapahtumia vierailuista keskusteluiltoihin ja hauskaan yhdessäoloon. KansYn perinteisistä tapahtumista maineikkaimpana mainittakoon vuosittainen Wappuratikka.

Kansalliset Ylioppilaat näkyy myös muiden Tuhatkunnan ja Kokoomuksen paikallisyhdistysten tapahtumissa ja juhlissa. KansY on innolla mukana myös pohjoismaisissa ja eurooppalaisissa katto- ja ystävyysjärjestöissämme Nordic Conservative Student Union (NKSU) ja European Democrat Students (EDS). Järjestöllämme on aktiivinen edustus naapurimaiden konservatiivinuorten kansainvälisissä poliittisissa tapahtumissa.

 

Yhdistyksemme toiminta kulkee kalenterivuoden ja vaalien sykleissä.

Korkeakoulujen edustajistovaalit työllistävät joukkojamme siinä missä eduskunta- ja kuntavaalitkin. Pyrimme edistämään kokoomuslaisen arvomaailman toteutumista yliopistolla ja yhteiskunnassa ja innostamaan ihmisiä mukaan vaikuttamaan.

Jäsenenämme Sinulla on aito mahdollisuus osallistua poliittiseen keskusteluun yliopistolla ja sen ulkopuolella. Me keskustelemme, kehittelemme ja viemme yhdessä eteenpäin tuoreita näkökulmia ja ratkaisuja yhteisömme päätöselimiin. Uskalla siis olla poliittinen!

KansY on Kokoomusopiskelijoiden liiton suurin paikallisyhdistys. Meillä on sananvaltaa puolueen opiskelijapolitiikassa. Lisäksi yhdistyksellämme on kautta historiansa ollut läheinen keskusteluyhteys päättäjiin, sillä niin ministereistä, kansanedustajista, kaupunginvaltuutetuista kuin yritysjohdon huipuiltakin löytyy entisiä kansylaisia.

KansY:n parasta antia ovat kuitenkin ehdottomasti sen jäsenet. Yhdistyksen värikkään taipaleen aikana on solmittu monia ystävyyssuhteita ja useat entiset aktiivit pitävät edelleen tiiviisti yhteyttä toisiinsa. Jos olet helsinkiläinen korkeakouluopiskelija ja olet aatemaailmaltasi sininen, tarjoamme sinulle loistavan mahdollisuuden tutustua samanhenkisiin ihmisiin ja päästä vaikuttamaan juuri sinua kiinnostaviin asioihin.

Liity siis rohkeasti innokkaaseen joukkoomme!