Kansalliset Ylioppilaat ry: Helsingin yliopiston apteekkikompensaation poistamisesta luovuttava

Kansalliset Ylioppilaat ry (Helsingin yliopiston kokoomusopiskelijat) vetoaa maan hallitukseen Helsingin yliopistoa koskevan apteekkikompensaation säilyttämiseksi.

Hallitusohjelman mukaan Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen nauttima tuloveron palautus harjoittamistaan apteekkitoiminnoista olisi määrä poistaa vuonna 2017. Yliopistojen rahoituksen kannalta tämä merkitsisi käytännössä yli 30 miljoonan euron vuosittaista leikkausta, josta 29 miljoonaa euroa kohdistuisi Helsingin yliopiston rahoitukseen.

 

Helsingin yliopisto sijoittui tänä vuonna Shanghain yliopistovertailussa 67. parhaaksi maailman noin 15 000 yliopistosta. On ilmiselvää, että Helsingin yliopisto on maamme ainoa kansainvälisesti kilpailukykyinen, maailmanlaajuisissa vertailuissa menestynyt huippuyliopisto.

 

Tästä huolimatta yliopisto on voimakkaiden säästöpaineiden alla. Hallitusohjelmassa määriteltyjen säästötavoitteiden vuoksi Helsingin yliopiston on leikattava kuluistaan jo vuonna 2016 86 miljoonaa euroa. Tämä summa on nostettava vuoteen 2020 mennessä jopa 106 miljoonan euron vuosittaisiksi säästöiksi. Summa ylittää moninkertaisesti joidenkin tiedekuntien kokonaisrahoituksen.

 

Säästöt merkitsevät yliopiston henkilöstön vähentämistä enimmillään jopa 1 200:lla. Yliopiston rehtori Jukka Kola onkin todennut, että näin suurten leikkausten alla yliopiston ydintoimintojen nykyistä tasoa ei voida turvata.

 

Kansalliset Ylioppilaat ry jakaa rehtori Kolan huolen ja vieroksuu ajatusta siitä, että sopeutustoimet painottuvat näin vahvasti Suomen ainoaan yliopistoon, joka on yltänyt kansainvälisissä yliopistovertailuissa 100 parhaan yliopiston joukkoon. On epäloogista, että hallitus pyrkii kompensoimaan leikkauksia koulutuksen kärkihankkeella, joka ei kuitenkaan riitä nostamaan Helsingin yliopiston rahoitusta lähimainkaan kansainvälisesti vertailukelpoiseksi.

 

Helsingin yliopisto toimii jo nyt pienillä resursseilla verrattuna suurimpaan osaan muita maailman huippuyliopistoja. Jos opetuksesta vielä leikataan, on opiskelu vaarassa muuttua entistä kirjekurssimaisemmaksi – juuri julkaistun Helsingin yliopiston kandipalautteen perusteella ohjausta ja palautetta tarvittaisiin päinvastoin jo nyt selkeästi enemmän. Opiskelijoiden ja henkilökunnan välinen vuorovaikutus, joka on keskeinen osa opetuksen laatua, vähenisi suoraan henkilötyövuosien vähentämisen seurauksena.

 

Kansalliset Ylioppilaat ry kannattaa Suomen korkeakoulutuksen voimakasta uudistamista etenkin korkeakouluverkon ennakkoluulottoman uudelleen järjestämisen sekä yksittäisten korkeakoulujen vahvemman profiloinnin muodossa. Suomen kansainvälisesti kilpailukykyisimmän yliopiston riuduttaminen ei palvele tätä tavoitetta.

Lisätietoja:

 

Marianna Kupias

Puheenjohtaja, Kansalliset Ylioppilaat ry

puh. 0407574760