Kansalliset Ylioppilaat ry: 100-vuotiaan Suomen perustuslaki ei saa asettaa kansalaisia eriarvoiseen asemaan

Kokoomuksen puoluekokous hyväksyi 10.6.2016 Kansallisten Ylioppilaiden puoluekokousaloitteen tasavallan presidentin syntyperäisen Suomen kansalaisuuden vaatimuksen poistamisesta – puoluehallituksen tukemana ja ilman äänestystä. Olemme ilahtuneita siitä, että kansanedustaja Pilvi Torsti (SDP) on nostanut kissan pöydälle ja jättänyt 19.9.2017 lakialoitteen tasavallan presidentin syntyperäisen kansalaisuuden vaatimuksen poistamiseksi perustuslaista.

Yhä edelleen Suomen perustuslaki sisältää vaatimuksen tasavallan presidentin syntyperäisestä Suomen kansalaisuudesta. Myöhemmin kansalaisuuden saanutta henkilöä ei ole perustuslain mukaan mahdollista valita presidentiksi. Perustuslaki asettaa näin ollen Suomen kansalaiset keskenään eriarvoiseen asemaan. Kansalliset Ylioppilaat ry kannattaa syntyperäisyyden vaatimuksesta luopumista tasavallan presidentin tehtävään kansalaisten yhdenvertaisuuden nimissä.

Lukuun ottamatta vaatimusta tasavallan presidentin syntyperäisestä suomalaisuudesta Suomen oikeusjärjestelmä ei tee eroa syntyperäisten ja myöhemmin kansalaisuuden saaneiden suomalaisten välillä. Vaatimus valtioneuvoston jäsenten syntyperäisestä suomalaisuudesta poistettiin perustuslain uudistuksessa vuonna 1991, mutta tasavallan presidentin osalta syntyperäisyyden vaatimus jäi voimaan. Syntyperäisyyden vaatimus on jäänne tasavaltamme itsenäistymisen ajoilta, mutta nykyisin, sata vuotta myöhemmin, se on este demokratian täysimääräiselle toteutumiselle. Vaatimus estää satojen tuhansien Suomen kansalaisten asettumisen ehdolle presidentinvaalissa ja kaventaa täten myös äänestäjien mahdollisuutta löytää mieleisensä ehdokas.

Vastaava syntyperäisyyden vaatimus on Euroopan unionin tasolla nykyisin poikkeuksellinen, sillä useat Euroopan unionin jäsenvaltiot, Saksa, Ranska ja Italia mukaan lukien, eivät vaadi presidentiltä syntyperäistä kansalaisuutta. Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö (ETYJ) onkin tuonut ilmi pitävänsä syntyperäisyyden vaatimusta valitettavana ja suosittelee perustuslain muuttamista tältä osin. Vaatimuksen poistamisen puolesta on puhunut myös Helsingin yliopiston valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen.

Näillä sanoin haluamme rohkaista Kokoomuksen eduskuntaryhmää, ja erityisesti oikeusministeri Antti Häkkästä, tukemaan lakialoitetta perustuslain 54 §:n muuttamiseksi. 100-vuotiaan Suomen on aika olla johdonmukaisesti tasa-arvoinen myös tasavallan presidentin kelpoisuusvaatimusten suhteen.

 

Lisätietoja:

 

Juuso Mankonen

Varapuheenjohtaja

Kansalliset Ylioppilaat ry

+358 40 143 6330

 

Kannanotosta korjattu seuraava asiavirhe (26.10.2017): valtioneuvoston jäsenen osalta kansalaisuuden syntyperäisyyden vaatimus poistettiin jo vuonna 1991 perustuslain (silloinen hallitusmuoto) uudistuksessa, eikä aiemmin mainitun vuoden 1999 uudistuksen yhteydessä.