Edustajistoaloite edustajiston ja hallituksen jalkauttamisesta koko opiskelijakuntaan

Haluamme että SAMO edistää näkyvyyttään koko opiskelijakunnassa. Tavoitteena näkyvyyden lisäämisellä on edelleen parantaa Framin lisäksi myös muiden kampusten opiskelijoiden aktiivisuutta osallistua päätöksentekoon. Opiskelijaedunvalvontaa tulee tehdä koko opiskelijakunnassa ja ihanne olisi, jos saisimme syksyn edustajistovaaleihin myös esimerkiksi Ilmajoelta edustuksen.

1. Esitämme että edustajisto ja hallitus kokoustaisivat vuoden mittaan Koskenalalla ja Ilmajoella sekä järjestäisivät kokousten yhteydessä myös oikeat ekskursiot näihin toimipisteisiin. Edustajisto voisi vaikka kevätkokouksen yhteydessä tutustua Ilmajoen idylliseen maalaismaisemaan.

2. Edelleen esitämme että edustajisto, hallitus ja varsinkin aikanaan valittava keskusvaalilautakunta panostavat rivakammin Koskenalan ja Ilmajoen kampusten edustajistovaalimainontaan ja vaaleista tiedottamiseen. Resurssien puitteissa myös ständeily voisi olla vaihtoehto.

Toivomme että hallitus ryhtyy toimeen esitysten tiimoilta ja pitää edustajiston ajan tasalla aloitteen toimeenpanosta.

Seinäjoella 24.2.2016
Lakeuden Kokoomusopiskelijat