Edustajistoaloite sähköisen äänestämisen mahdollistamisesta ja vaalikoneesta

Haluamme että SAMO edistää opiskelijoiden äänestysmahdollisuuksia ja –päätöksentekoa mahdollistamalla sähköisen äänestämisen ja tekemällä vaalikoneen. Viime vuonna äänestäminen oli rajoitettu kahteen päivään, joka merkittävästi heikensi SAMOon kuuluvien aikuisopiskelijoiden ja alueelta poissaolevien opiskelijoiden mahdollisuutta käyttää äänioikeuttaan. Äänestyspäivien ja äänestysajan kasvattaminen vaatii enemmän henkilöstöresursseja, joten sähköinen äänestäminen on looginen vaihtoehto lisätä opiskelijoiden äänestysmahdollisuuksia.

Vaalikoneen rakentaminen syksyn edustajistovaaleihin madaltaa opiskelijoiden kynnystä ottaa edustajistovaaliehdokkaista selvää ja helpottaa äänestyspäätöksen tekemistä. Toivomme vaalikoneen parantavan äänestysaktiivisuutta. Vaalikoneen sisällön tuottamisesta voisi vastata esimerkiksi aikanaan valittava vaalilautakunta.

1. Esitämme että hallitus aloittaa toimenpiteet sähköisen äänestyksen valmistelemiseksi kuluvan vuoden syksyn edustajistovaaleihin.

2. Edelleen esitämme että hallitus aloittaa toimenpiteet vaalikoneen rakentamiseksi kuluvan vuoden syksyn edustajistovaaleihin. Vaalikoneen toteuttamistapa / sovellus tulisi selvittää syksyksi, jotta kysymysten valmisteluun jää riittävästi aikaa.

Toivomme että hallitus ryhtyy toimeen esitysten tiimoilta ja pitää edustajiston ajan tasalla aloitteen toimeenpanosta.

Seinäjoella 24.2.2016
Lakeuden Kokoomusopiskelijat