Edustajistoryhmä jätti aloitteita

Lakeuden Kokoomusopiskelijat jätti edustajiston kokouksessa 24.2. kaksi edustajistoaloitetta.

Ensimmäinen aloite käsittelee sähköisen äänestämisen ja vaalikoneen mahdollistamista syksyn edustajistovaaleissa. Sähköinen äänestäminen lisäisi esimerkiksi aikuisopiskelijoiden ja äänestyspäivinä alueelta poissa olevien opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia. Vaalikone puolestaan helpottaisi opiskelijoiden ehdokasvalintaa.

Toisessa aloitteessa vaaditaan SAMO:n jalkauttamista koko opiskelijakuntaan. Edustajiston ja hallituksen tulisi kokoustaa Framin lisäksi muillakin kampuksilla ja tutustua muihin opiskelutiloihin.

Aloitteilla Lakeuden Kokoomusopiskelijoiden ryhmä toteuttaa käytännössä syksyllä lupaamia edustajistovaaliteemojaan. Ryhmäpuheenjohtaja Esa Köykkä on asiasta mielissään.

– Järjestäytyneenä edustajistoryhmänä haluamme laittaa alulle niitä asioita, joista syksyn vaalien aikana kerroimme. Toivottavasti opiskelijakunnan näkyvyys ja tulevien edustajistovaalien äänestysprosentti kasvavat edelleen!

Lakeuden Kokoomusopiskelijoiden edustajistoryhmä