Joustavat työmarkkinat ovat opiskelijan etu

Paikalliselle sopimiselle on annettava lisää painoarvoa. Työnantajalla on oltava mahdollisuus joustavasti sopia työhön liittyvistä asioista työntekijän kanssa. Edelleen on oltava mahdollisuus nopeasti vastata työmarkkinoiden muutoksiin esimerkiksi kriisilausekkeen turvin.

Työpaikkojen säilyttäminen kannattavasti pidentää yrityksen elinikää ja ylläpitää rahan liikettä yhteiskunnassa, jonka turvin valtio saa verotuloja vaikkapa korkealaatuista koulutusta maksaakseen. Joustavat työmarkkinat ovat opiskelijan etu, sillä joustavuus helpottaa vastavalmistuneen nuoren astumista työelämään, eikä työllistyminen juutu jäykkään yleissitovaan työehtosopimukseen.

Nollatuntisopimukset kieltävä kansalaisaloite on hyvä esimerkki surkeasta yrityksestä vastata työmarkkinoiden ongelmiin. Kaikki työ on arvokasta, niin myös opiskelijan muutama viikkotunti, jotka hän pystyy joustavasti opiskelun ohella suorittamaan. Kuinka moni pieni työllistäjä uskaltaa tai pystyy lupaamaan työntekijälle 18 viikkotyötuntia?

Työntekijän oikeuksista on pidettävä huolta, mutta riittävän pitkälle vietyinä oikeuksia valvovat sopimukset kääntyvät itseään vastaan. Työmarkkinat huutavat sääntelyä esimerkiksi Kiinassa, Bangladeshissa ja Arabiemiraateissa, mutta Suomessa on taattava joustavuus ja vapaa mahdollisuus sopia omista työehdoista. Työ on parasta sosiaaliturvaa.

Seinäjoella 23.3.2016

Lakeuden Kokoomusopiskelijat