Kannanotot

Joustavat työmarkkinat ovat opiskelijan etu

Paikalliselle sopimiselle on annettava lisää painoarvoa. Työnantajalla on oltava mahdollisuus joustavasti sopia työhön liittyvistä asioista työntekijän kanssa. Edelleen on oltava mahdollisuus nopeasti vastata työmarkkinoiden muutoksiin esimerkiksi kriisilausekkeen turvin. Työpaikkojen säilyttäminen kannattavasti pidentää yrityksen elinikää ja ylläpitää rahan liikettä yhteiskunnassa, jonka turvin valtio saa verotuloja vaikkapa korkealaatuista koulutusta maksaakseen. Joustavat työmarkkinat ovat opiskelijan etu, sillä joustavuus…
+ Lue lisää

Edustajistoaloite sähköisen äänestämisen mahdollistamisesta ja vaalikoneesta

Haluamme että SAMO edistää opiskelijoiden äänestysmahdollisuuksia ja –päätöksentekoa mahdollistamalla sähköisen äänestämisen ja tekemällä vaalikoneen. Viime vuonna äänestäminen oli rajoitettu kahteen päivään, joka merkittävästi heikensi SAMOon kuuluvien aikuisopiskelijoiden ja alueelta poissaolevien opiskelijoiden mahdollisuutta käyttää äänioikeuttaan. Äänestyspäivien ja äänestysajan kasvattaminen vaatii enemmän henkilöstöresursseja, joten sähköinen äänestäminen on looginen vaihtoehto lisätä opiskelijoiden äänestysmahdollisuuksia. Vaalikoneen rakentaminen syksyn edustajistovaaleihin madaltaa…
+ Lue lisää

Edustajistoaloite edustajiston ja hallituksen jalkauttamisesta koko opiskelijakuntaan

Haluamme että SAMO edistää näkyvyyttään koko opiskelijakunnassa. Tavoitteena näkyvyyden lisäämisellä on edelleen parantaa Framin lisäksi myös muiden kampusten opiskelijoiden aktiivisuutta osallistua päätöksentekoon. Opiskelijaedunvalvontaa tulee tehdä koko opiskelijakunnassa ja ihanne olisi, jos saisimme syksyn edustajistovaaleihin myös esimerkiksi Ilmajoelta edustuksen. 1. Esitämme että edustajisto ja hallitus kokoustaisivat vuoden mittaan Koskenalalla ja Ilmajoella sekä järjestäisivät kokousten yhteydessä myös…
+ Lue lisää