Vaaliteemat

EDUSTAJISTOVAALITEEMAT KAUDELLE 2016

 

  1. Edustajisto aktiiviseksi toimielimeksi

Haluamme että edustajisto on oikeasti järjestäytynyt toimielin, jossa edustajistoryhmät toimivat aidosti ryhminä – ei vain pelkkinä vaalilistoina syksyisin. Edustajiston on tiedostettava oikeutensa tehdä aloitteita.

Edustajisto tulee olemaan vuonna 2016 jäseniltään hyvin Frami-keskeinen. On kuitenkin varmistettava että myös esimerkiksi soster-opiskelijat ja Ilmajoen opiskelijat tulevat kuulluksi.

 

  1. Vastuullista taloudenhoitoa

Opiskelijakunnan talous on jatkossakin pidettävä hyvällä tolalla ja jäsenmaksut kohtuullisina. Vältetään rönsyjen kertymistä budjettiin ja laaditaan budjetti opiskelijakunnan keskeiset tehtävät edellä.

 

  1. Sähköinen äänestys

Sähköinen äänestäminen ei tänä vuonna onnistunut ja on sanottu ettei sähköinen äänestäminen aikanaan tuonut merkittävää korotusta äänestysprosenttiin. Sähköinen äänestäminen on kuitenkin ajasta ja paikasta riippumatonta, joten riittävällä markkinoinnilla uskomme myös äänestysaktiivisuuden nousevan. On aloitettava toimenpiteet sähköisen äänestämisen mahdollistamiseksi.

 

  1. Vauhtia ruokalan jonoihin

Framin ruokalan jonot ovat välillä ikävän pitkiä. Tekniikan opiskelijoiden pyynnöstä ruokalaan on tarkoitus hankkia  web-kamera, jonka kautta voi seurata jonojen pituutta ja arvioida tilannetta. Onko ratkaisu riittävä? Toimisiko esimerkiksi lähimaksujono vauhdin tuojana? Ruokalan toimivuutta on joka tapauksessa parannettava opiskelijamäärien kasvaessa.

 

  1. Uusia alkoholittomia tapahtumia

Alkoholiton tapahtuma voi olla muutakin kuin lautapelien pelaamista. Järjestetään siis lanit, elokuvailta auditoriossa tai mennään leffaan, syömään ja kokeilemaan jotain uutta matalan kynnyksen harrastusta.

 

  1. Opiskelijakahvilan tilajärjestelyt

On keskusteltava Tsumpin nykyisestä sijainnista. Opiskelijakahvila on aiemmin sijainnut nykyisen Prikan tiloissa, joka on restonomiopiskelijoiden käytössä. Tsumppi on tällä hetkellä sijoitettuna F-rakennuksen ja muun Framin ‘’pullonkaulaan’’, mikä tarkoittaa aika-ajoin ruuhkia alueelle. Voitaisiinko tiloja käyttää tältä osin hyödyllisemmin sijoittamalla Tsumppi tai joitain sen toimintoja nykyiseen Prikkaan?