Toimintasuunnitelma

1. Yhdistyksen toiminnan periaatteet

Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on olla kasvava ja aktiivinen järjestö. Yhteistyötä muiden Seinäjokisten ja lähikuntien Kokoomusyhdistysten kanssa lähdetään kehittämään avoimien keskustelu- ja tapaamisyhteyksien kautta.

Yhdistysten välisen toiminnan kehittämiseen pyritään löytämään uusia toimintamalleja. Toiminnan keskeisenä periaatteena on puolueen omaksumien aatteiden ja pyrkimysten edistäminen, sekä opiskelijoiden yhteiskunnallisen aktiivisuuden parantaminen.

Yhdistys tukee jäseniensä hakeutumista kunta- ja opiskelijapolitiikkaan käytettävissä olevien resurssien mukaan.

 

2. Kokoukset

  • Varsinaiset vuosikokoukset, kevätkokous maaliskuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä
    • Ylimääräinen kokous tarvittaessa
    • Hallitus kokoontuu aktiivisesti käsittelemään ajankohtaisia järjestöllisiä ja kunnallispoliittisia kysymyksiä
    • Kiireellisiä poliittisia kysymyksiä käsittelemään voidaan hallitus kutsua koolle ilman määräaikaa

 

3. Koulutus

Osallistumme Kokoomuksen Opiskelijaliiton, Pohjanmaan Kokoomuksen ja Kokoomuksen Seinäjoen Kunnallisjärjestön järjestämiin koulutustilaisuuksiin, sekä mahdollisiin muiden kokoomuslaisten paikallis- ja lähiyhdistysten koulutustilaisuuksiin. Osallistumme myös mahdollisuuksien mukaan valtakunnallisiin koulutustilaisuuksiin. Päähuomio kouluttautumisesta ohjataan opiskelijavaikuttamiseen.

 

4. Jäsenhankinta ja jäsenhuolto

Yhdistys pyrkii toiminnassaan aktiiviseen jäsenhankintaan. Yhdistyksen jokaiseen jäseneen ollaan säännöllisesti yhteydessä. Yhdistyksen hallitus vastaa jokaisen uuden jäsenen kontaktoinnista. Jäsenhankinnan painopiste on Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijoissa.

Poliittisia tilaisuuksia järjestetään yhdessä muiden kokoomusjärjestöjen kanssa.

Jäsenhankintaa tehostetaan tavoitteena yhdistyksen kokonaismäärän kasvattaminen. Järjestetään jäseniltoja ja –tapahtumia. Jäsentoiminnan tehostamisella tavoitellaan näkyvyyttä ja vaikuttavuutta kunta- ja opiskelijapolitiikassa.

 

5. Opiskelijapolitiikka

Lakeuden Kokoomusopiskelijat osallistuu syksyllä 2015 järjestettäviin Seinäjoen ammattikorkeakoulun Opiskelijakunta SAMOn edustajistovaaleihin omalla listallaan. Edustajistotoiminnan koordinoimiseksi perustetaan oma edustajistoryhmä.

 

6. Yhteistoiminta

Lakeuden Kokooomusopiskelijat tekee yhteistyötä laaja-alaisesti alueen Kokoomus-järjestöjen ja hakeutuu aktiivisesti keskusteluyhteyteen muiden Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijajärjestöjen kanssa. Yhdistys vaikuttaa aktiivisesti Seinäjoen ammattikorkeakoulussa ja Kokoomuksen Opiskelijaliiton piirissä.

Lakeuden Kokoomusopiskelijat lähtee kehittämään yhteistyötä Pohjanmaan Kokoomuksen, Seinäjoen kunnallisjärjestön ja Seinäjoen Kokoomusnuorten kanssa. Toimintavuonna 2015 pyritään mm. järjestämään yhteisiä tavoitteellisia tapahtumia.

 

7. Tilaisuudet

Lakeuden Kokoomusopiskelijat järjestää monipuolisesti niin asiapitoista kuin virkistystoimintaakin.

Hallitus johtaa ja koordinoi yhdistyksen toimintaa sekä tapahtumien järjestämistä.

 

8. Tiedottaminen

Yleinen tiedottaminen jäsenistölle ja lähiyhdistyksille hoidetaan yhdistyksen nettisivuilla, Nykypäivän yhdistyspalstalla sekä sähköpostitse. Viestinnässä käytetään myös sosiaalisen median palveluita ja pikaviestiyhteyksiä.

 

9. Talous

Lakeuden Kokoomusopiskelijat pyrkii toimintavuonnaan taloustilanteessa vakauttamaan toiminnan alun ja järjestämään jäsenpotentiaalia puhuttelevia tapahtumia. Ensisijaisena tulonlähteenä käytetään yhdistyksen jäseniltä kerättäviä jäsenmaksuja. Tuloja voidan kerätä myös tapahtumien osallistumismaksuilla. Tilikaudella pyritään keräämään varoja tapahtumien ja toiminnan jatkumisen varmistamiseksi.