Liittokokous 2014

Kokoomuksen opiskelijaliitto Tuhatkunta ry:n XLVIII sääntömääräinen liittokokous järjestetään 8.-9.11.2014 alkaen lauantaina kello 10:00. Kokouspaikkana on Sokos Hotel Arina, osoitteessa Pakkahuoneenkatu 16, kokoustilan käyntiosoite on Isokatu 24,3. kerros, 90100 Oulu. Majoitus on Oulun Omenahotellissa, osoitteessa Uusikatu 26, 90100 Oulu.

 

Liittokokoukseen on kullakin jäsenjärjestöllä oikeus lähettää yksi äänivaltainen edustaja jäsenmääränsä kutakin alkavaa 15-lukua kohti. Kokousedustus määräytyy jäsenjärjestöllä edellisen toimintavuoden viimeisenä päivänä olleen jäsenmaksunsa maksaneiden henkilöjäsenten määrän mukaan. Liiton suorilla henkilöjäsenillä puolestaan on oikeus lähettää kokoukseen yksi jäsenäänestyksellä valittu edustaja kutakin edellisen toimintavuoden viimeisenä päivänä jäsenmaksunsa maksaneiden henkilöjäsenten yhteenlasketun määrän alkavaa 15-lukua kohti. Äänivaltaisen edustajan on esitettävä jäsenjärjestönsä nimenkirjoittajien allekirjoittama valtakirja.

 

Kokoukseen osallistuvien äänivaltaisten edustajien on maksettava 60 euron suuruinen osallistumismaksu (Laskutetaan jälkikäteen). Tarkkailijoilta maksu on 75 euroa. Edustusoikeus ja äänivalta liittokokouksessa on vain osallistumismaksun ja jäsenmaksuvelvoitteensa suorittaneilla jäsenjärjestöillä ja henkilöjäsenillä.

 

Läsnäolo- ja puheoikeus liittokokouksessa on lisäksi liiton kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenillä, aluejärjestöillä, kannattajajäsenillä, liittohallituksen jäsenillä, liiton toimihenkilöillä ja eduskuntaryhmän jäsenillä, puolueen ja puolueen muiden valtakunnallisten jäsenliittojen edustajilla sekä puolueen äänenkannattajien edustajilla sekä erikseen myönnettäessä muillakin median edustajilla. Liittokokous voi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden myös muille henkilöille.

 

Liittokokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä periaateohjelma, ja hyväksytään ympäristöpoliittinen linjapaperi sekä kokouksen julkilausumat. Kokouksessa valitaan lisäksi liittohallituksen jäsenet vuodelle 2015.

Kokouksen materiaalit:

Liittokokousasiakirjat lähetetään jäsenyhdistysten puheenjohtajille 17.10.2014.