Liittokokous 2017

Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta ry:n LI sääntömääräinen liittokokous järjestetään 25.-26.11.2017 alkaen lauantaina kello 10.00. Kokouspaikkana on Turun Virastotalo, (os. Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku). Majoitus on Humalistonkadun Omenahotellissa, Humalistonkatu 7, 20100 Turku

Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta ry:n sääntömääräinen liittokokous järjestetään Turussa, Turun Virastotalolla (os. Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku) la-su 25.-26.11.2017 kello 10
alk. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja valitaan liiton uusi puheenjohtaja, varapuheenjohtajat sekä hallitus.

Voit ilmoittautua liittokokoukseen täällä. Pyydämme sinua ilmoittautumaan maanantaihin 13.11.2017 klo 18:00 mennessä varmistaaksesi majoituksen ja ruokailut.

Mitä maksaa?

Kokoukseen osallistuvien äänivaltaisten edustajien on maksettava 40 euron suuruinen osallistumismaksu. Tarkkailijoilta maksu on 65 euroa. Edustusoikeus ja äänivalta liittokokouksessa on vain osallistumismaksun ja jäsenmaksuvelvoitteensa suorittaneilla jäsenjärjestöillä ja henkilöjäsenillä.

Kuka voi osallistua?

Liiton jäsenyhdistykset päättävät omissa kokouksissaan liittokokousedustajansa. Kokoomusopiskelijoiden suorajäsenet kokoontuvat erilliseen valintakokoukseen päättämään heidän liittokokousedustajansa.

Läsnäolo- ja puheoikeus liittokokouksessa on lisäksi liiton kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenillä, aluejärjestöillä, kannattajajäsenillä, liittohallituksen jäsenillä, liiton toimihenkilöillä ja eduskuntaryhmän jäsenillä, puolueen ja puolueen muiden valtakunnallisten jäsenliittojen edustajilla sekä puolueen äänenkannattajien edustajilla sekä erikseen myönnettäessä muillakin median edustajilla. Liittokokous voi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden myös muille henkilöille.

Liittokokousaloitteet

Liittokokouksen aloitteiden viimeinen jättöpäivä olie 14.10. Aloitteita koskien Liiton säännöissä määrätään seuraavaa:

Liiton sääntöjen muuttamista koskevat aloitteet on lähetettävä liittohallitukselle viimeistään kymmenen (10) viikkoa ennen liittokokousta. Muut aloitteet on lähetettävä liittohallitukselle vähintään kuusi (6) viikkoa ennen liittokokousta. Liittohallitus lähettää tehdyt aloitteet vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen liittokokousta lausunnollaan varustettuna liiton varsinaisille jäsenille.

 

Ehdokkaat liittojohtoon

Puheenjohtajistoon hakevat:

Anne Pynttäri

Janika Takatalo

Juuso Mankonen

Liittohallitukseen hakevat:

Eelis Loikkanen

Konsta Nupponen

Niina Hämäläinen

Sami Kontola

Severi Paanila

Ville Hakanen

 

Kokouksen materiaalit:

01 Asiakirjaluettelo

02 Liittokokouskutsu

03 Kokouksen aikataulu

04 Kokouksen esityslista

05 Esitys menettelytapajärjestykseksi

06 Liittohallituksen selonteko kuluvalta toimintavuodelta 2017

07 Toimintakertomus vuodelta 2016  (jaetaan kokousosallistujille kokouspaikalla)

08 Tilinpäätös sekä tilin- ja toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2016 (jaetaan kokousosallistujille kokouspaikalla)

09 Tavoiteohjelma 2018

12 Esitys liiton toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2018  (jaetaan kokousosallistujille kokouspaikalla)

13 Esitys liiton jäsenmaksuksi vuodelle 2018  (jaetaan kokousosallistujille kokouspaikalla)

14 Esitys liiton talousarvioksi vuodelle 2018  (jaetaan kokousosallistujille kokouspaikalla)

15 Esitys liiton tilin- ja toiminnantarkastajiksi  (jaetaan kokousosallistujille kokouspaikalla)

 

 

Lisätietoja:

Niilo Nissinen

Pääsihteeri

Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta ry

Puh. 0400183238

niilo.nissinen@kokoomusopiskelijat.fi