.

Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta ry:n LIII sääntömääräinen liittokokous järjestetään 23.-24.11.2019 alkaen lauantaina kello 11.00. Liittokokouspaikkana toimii Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan Ilokivi (Keskussairaalantie 2, 40600 Jyväskylä). Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, liiton poliittinen tavoiteohjelma ja valitaan liiton uusi puheenjohtaja, 2 varapuheenjohtajaa sekä 5-7 jäsentä liittohallitukseen. Lisätietoa hakijoista ja ehdolle asettumisesta tästä.

Mitä maksaa?

Kokoukseen osallistuvien äänivaltaisten edustajien on maksettava 45 euron suuruinen osallistumismaksu. Tarkkailijoilta maksu on 65 euroa. Edustusoikeus ja äänivalta liittokokouksessa on vain osallistumismaksun ja jäsenmaksuvelvoitteensa suorittaneilla liiton jäsenjärjestöillä ja henkilöjäsenillä.

Kuka voi osallistua?

Liiton jäsenyhdistykset päättävät omissa kokouksissaan liittokokousedustajansa (yhdistyksen kokous). 

Kokoomusopiskelijoiden suorajäsenet kokoontuvat erilliseen valintakokoukseen päättämään heidän liittokokousedustajansa. Kokoomusopiskelijoiden suorajäsenten kokous järjestetään tänä vuonna liiton keskustoimistolla (Kansakoulukuja 3 A, 3. krs, 00100 Helsinki) maanantaina 28.10.2019 klo 17:00.

Läsnäolo- ja puheoikeus liittokokouksessa on lisäksi liiton kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenillä, aluejärjestöillä, kannattajajäsenillä, liittohallituksen jäsenillä, liiton toimihenkilöillä ja eduskuntaryhmän jäsenillä, puolueen ja puolueen muiden valtakunnallisten jäsenliittojen edustajilla sekä puolueen äänenkannattajien edustajilla sekä erikseen myönnettäessä muillakin median edustajilla. Liittokokous voi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden myös muille henkilöille.

Liittokokousaloitteet

Aloitteita koskien Liiton säännöissä määrätään seuraavaa:

Liiton sääntöjen muuttamista koskevat aloitteet on lähetettävä liittohallitukselle viimeistään kymmenen (10) viikkoa ennen liittokokousta. Muut aloitteet on lähetettävä liittohallitukselle vähintään kuusi (6) viikkoa ennen liittokokousta.

Aloitteet tulee lähettää pääsihteerille sähköpostitse.

Tärkeitä päivämääriä

14.9. – Liiton sääntöjen muuttamista koskevat aloitteet on jätettävä viimeistään kello 23:59

12.10. – Muut liittokokousaloitteet on jätettävä viimeistään kello 23:59

28.10. – Liiton henkilöjäsenten liittokokousedustajien valintakokous keskustoimistolla (Kansakoulukuja 3 A, 3. krs, 00100 Helsinki)

8.11. – Takaraja liittokokousilmoittautumiseen klo 16:00

10.11. – Sääntömääräinen takaraja hallituksella vastata jäsenaloitteisiin.

23.11. – Liittokokouksen valtakirjojen tarkastus alkaa kello 09:00

Lisätietoja liittokokouksesta antaa:
Petra Pieskä
Pääsihteeri
Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta ry
Puh. 0405855392
petra.pieska(ät)kokoomusopiskelijat.fi