.

Liittohallituksen vastaukset saapuneisiin aloitteisiin

Määräaikaan mennessä liittohallitukselle saapui yhteensä 7 aloitetta.

Riippumatta liittohallituksen vastauksesta aloitteeseen, liittokokouksessa on mahdollista käydä aloitekohtainen keskustelu. Keskustelut käydään toisena kokouspäivänä (sunnuntaina). 

Mikäli liittohallitus esittää aloitetta hyväksyttäväksi, aloite hyväksytään automaattisesti ilman äänestystä, ellei äänivaltainen kokousedustaja erikseen vaadi äänestystä.

Mikäli liittohallitus esittää aloitevastausta riittäväksi selvitykseksi aloitteen johdosta tai aloitetta hylättäväksi, aloitteista äänestetään automaattisesti ilman erillistä pyyntöä.

Alla linkin takaa löytyvät aloitteet ja liittohallituksen niihin antamat vastaukset.

Lisätietoja:
Juuso Mankonen
juuso.mankonen(ät)kokoomusopiskelijat.fi

  1. Kansalliset ylioppilaat: Tuhatkunnan luotava oma malli asevelvollisuudesta
  2. Kansalliset jatko-opiskelijat: Perustili otettava sosiaaliturvamallin osaksi
  3. Tampereen kokoomusopiskelijat: Yhdistystoiminnan ja politiikan kiemurat selvemmiksi
  4. Tampereen kokoomusopiskelijat: Porvarillinen olutseura
  5. Tampereen kokoomusopiskelijat: Paikallisyhdistyskummitoiminnan kehittäminen
  6. Tampereen kokoomusopiskelijat: Kokoomusopiskelijoidenalumnitoiminnan starttaaminen
  7. Tampereen kokoomusopiskelijat: Euroopan unionista subsidiariteettiperiaatetta kunnioittava liittovaltio