Kommenttia nollatyösopimuksista

Viimeaikaisissa keskusteluissa on hyökätty paljon nollatyösopimuksia kohtaan. Ne on haukuttu epäinhimillisiksi, epäoikeudenmukaisiksi ja jopa suoranaiseksi riistoksi.

 

Aiheeseen perehtymättömille, nollatyösopimuksella tarkoitetaan siis työsopimusta, jossa viikoittaista työaikaa ei ole määritelty, vaan työntekijä on ns. tarvittaessa töihin kutsuttava. Jokaisesta työvuorosta sovitaan siis työntekijän ja työnantajan kanssa keskenään sopimalla. Tällöin molemmilla osapuolilla on myös mahdollisuus kieltäytyä ehdotetusta työvuorosta.

 

Haluan antaa keskusteluun oman näkökulmani. Olen työskennellyt sekä ns. “normaalilla” työsopimuksella että nollatyösopimuksella asiakaspalvelutehtävissä jo useamman vuoden ajan.

 

25 tunnin viikkotyösopimus ei antanut joustoja; kaikki työvuorot oli tehtävä oli menoja tai ei. Vuoron pystyi yleensä siirtämään vain työtoverin kanssa keskenään sopimalla. Tämä sopii sellaiselle, joka pystyy sovittamaan muun elämän työvuorojen mukaan. Tunteja sai helposti lisää joko työnantajalta tai työtovereilta kysymällä. Yliopisto-opiskelijana tämä tarkoitti usein tunneilta pois jäämistä ja itsenäistä opiskelua. Toisille se sopii toisille ei. Minulle ei sopinut.

 

Siirryin siis nollatyösopimuksen pariin toiselle työnantajalle. Se vaati totuttelua, koska työvuorot saattoivat tulla jopa muutaman tunnin varoitusajalla. Opin kuitenkin pian hyväksymään vain ne työvuorot, jotka sopivat aikatauluuni. Nollatyösopimus antoi eri tavalla vapautta ja palkkakin pysyi suunnilleen ennallaan, koska työvuorot keskittyivät viikonloppuihin ja iltoihin. Nollatyösopimuksen avulla pystyin työskentelyn ohella opiskelemaan kokopäiväisesti.

 

Kokemukseni mukaan nollatyösopimus antaa siis sekä työntekijälle että työnantajalle joustavuutta. Selvää on ettei mikään yritys pysy pystyssä pelkkiä nollatyösopimuksia tekemällä. Ne mahdollistavat kuitenkin joustavuutta yrityksen työvuoroihin ja asiakasvirtoihin sekä tuovat ketteryyttä yrityksen päivittäiseen toimintaan. Toisin kuin jotkut väittävät, nollatyösopimus ei aseta työntekijää sen huonompaan asemaan kuin muutkaan työsopimukset, eivätkä nollatyösopimukset ole ristiriidassa muiden työsopimusten kanssa.

 

9.9.2015

Juho Kupiainen

Puheenjohtaja

Oulun Kokoomusopiskelijat ry